Τετάρτη, Ιούνιος 3, 2020
Αρχική Ετικέτες Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ετικέτα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πολυτεχνείο Κρήτης: Ερευνητικό Π.Μ.Σ. στα Αντικείμενα ΗΜΜΥ

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ερευνητικό Π.Μ.Σ. στα Αντικείμενα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)», το Τμήμα ΗΜΜΥ της μονοτμηματικής Σχολής...

Μεταπτυχιακό στο ΑΠΘ με τίτλο: Προστασία, Συντήρηση και Aποκατάσταση Mνημείων Πολιτισμού

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με τίτλο: Προστασία, Συντήρηση και Aποκατάσταση Mνημείων Πολιτισμού τη διετία 2020-2022, με δύο κατευθύνσεις ανακοινώθηκε σύμφωνα με τις...

Νέο μεταπτυχιακό..διαβατήριο για την αγορά εργασίας από το ΕΚΠΑ

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην εφαρμοσμένη οικονομική και χρηματοοικονομική διοργανώνει το Εθνικό Καποδιστριακό Αθηνών. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική που λειτουργεί για...

Ειδικό μεταπτυχιακό για λογιστές-ορκωτούς ελεγκτές

Ένα νέο πρόγραμμα μεταπτυχικών σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική» υλοποιεί το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το πρόγραμμα δίνει...

Νέο μεταπτυχιακό στην “Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική”

Ένα νέο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική» προωθεί το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το νέο πρόγραμμα...

Μεταπτυχιακό στην «Εφαρμοσμένη Στατιστική» – Αιτήσεις και δικαιολογητικά

Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εφαρμοσμένη...

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ιατρική του Ύπνου»

Το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2017- 2018 διοργανώνει τον τέταρτο κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, διάρκειας 18 μηνών,...

Οικονομικό Πανεπιστήμιο: Νέο ΠΜΣ στα πληροφοριακά συστήματα

Το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυ­χι­α­κών Σπουδών (ΠΜΣ) στα Πληροφοριακά Συστήματα, απευθυνόμενο σε μεταπτυχιακούς φοιτητές με­ρικής φοί­τησης. Το ΠΜΣ μερικής...

Νέο ΠΜΣ «Δημόσια Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας»

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί, από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που οδηγεί στην απόκτηση: Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ