Αρχική Παιδεία Ειδικό μεταπτυχιακό για λογιστές-ορκωτούς ελεγκτές

Ειδικό μεταπτυχιακό για λογιστές-ορκωτούς ελεγκτές

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ένα νέο πρόγραμμα μεταπτυχικών σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική» υλοποιεί το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το πρόγραμμα δίνει ειδίκευση στην εφαρμοσμένη λογιστική και ελεγκτική.

Η Ειδίκευση Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που σκοπεύουν να κάνουν καριέρα ως ορκωτοί ελεγκτές- λογιστές, ή, επιθυμούν να αναλάβουν θέσεις ευθύνης σε οικονομικές διευθύνσεις επιχειρήσεων, ή, οργανισμών και γενικότερα έχουν πάθος και μεράκι για το αντικείμενο.

Η φοίτηση διαρκεί 4 εξάμηνα και τα μαθήματα διεξάγονται σε καθημερνή βάση απογευματινές ώρες. Το πρόγραμμα προσφέρεται σε συνεργασία με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) που αποτελεί τη γέφυρα του προγράμματος με την αγορά εργασίας. Οι κάτοχοι του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» λαμβάνουν εκπαιδευτική επάρκεια ως προς τα αντικείμενα που προβλέπονται για την άσκηση του ελεγκτικού επαγγέλματος, εφ’ όσον συμμετέχουν επιτυχώς στις αντίστοιχες επαγγελματικές εξετάσεις. Επίσης το πρόγραμμα συνεργάζεται με το Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW): αναγνωρίζονται 12 από τα 15 γνωστικά αντικείμενα που απαιτούνται για την απόκτηση του διεθνώς αναγνωρισμένου επαγγελματικού τίτλου Association of Chartered Accountants (ACA).

Διδάσκουν καθηγητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ ενώ τα μαθήματα Λογιστικής και Ελεγκτικής διδάσκονται κυρίως από μέλη του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Λογιστών. Επίσης διδάσκουν εξειδικευμένοι επιστήμονες με πολυετή επαγγελματική και διδακτική προϋπηρεσία.

Οι δυνατότητες απασχόλησης περιλαμβάνουν ελεγκτικές εταιρείες, λογιστικές εταιρείες, χρηματοοικονομικό τομέα επιχειρήσεων, οικονομικά τμήματα φορέων του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα. Οι απόφοιτοι του προγράμματος είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί στο επαγγελματικό πεδίο καθώς το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει καταξιωθεί στην αγορά εργασίας, μέσω των επιδόσεων αποφοίτων του από το 2005 και τη συνεργασία με το ΣΟΕΛ.

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 7400€. Καταβάλλονται σε ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να κάνετε αίτηση:

www.mscfinanceuoa.gr