ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το “πράσινο φως” για την πρόσληψη 217 εποχικών υπαλλήλων σε φορείς του Δημοσίου έχει ανάψει το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού. Πρόκειται για εποχικές προσλήψεις, δηλαδή για εργαζόμενους που θα συνάψουν ολιγόμηνες συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Από το σύνολο των εγκρίσεων ξεχωρίζουν οι προσλήψεις στο Μουσείο Ακρόπολης, όπου μεταξύ άλλων θα προσληφθούν 90 και πλέον φύλακες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και η ενίσχυση των δήμων Κηφισιάς, Ιλίου και Αγίου Νικολάου.

Δείτε αναλυτικά τις εγκρίσεις του ΑΣΕΠ από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι και χθες στον παρακάτω πίνακα:

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες προκηρύξεις για θέσεις στο Δημόσιο

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΧΥΤΑ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΧΥΤΑ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – Κολυμβητήριο “Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης” ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ – Πισίνα 3
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΔΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΔΕ  ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΥΕ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – Εξωτερικών χώρων 1
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (JCB) 1
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ –   Παιδικός Σταθμός ΔΕ  ΜΑΓΕΙΡΩΝ -ΙΣΣΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΕ  ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ – Ομάδας Γ’  τάξης Γ’ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΕ  ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Ομάδας Β’ τάξης Γ’ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – Α΄ ειδικότητας 1
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΣΤ΄ ειδικότητας 1
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 5
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΥΕ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 15
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΔΕ  ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΔΕ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – Γ’ ή (C) Κατηγορίας – Με Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου 1
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Δ΄ ή D  Κατηγορίας – Με Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου 1
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΥΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ, ελλείψει αυτού JCB) 1
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (Χειρωνακτικών εργασιών) 1
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ – Υπηρεσία Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Πολιτικής ΥΕ  ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ – Υπηρεσία Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Πολιτικής ΥΕ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – Εσωτερικών χώρων 2
Κ.Δ.Ε ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ – Κ.Δ.Α.Π. Κάτω Καϊστρίου και Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕΑ ΠΕ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1
Κ.Δ.Ε ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ – Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕΑ ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
Κ.Δ.Ε ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ – ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΔΕ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – Με Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου 1
Κ.Δ.Ε ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ – Παιδικός Σταθμός «Ζιζάνια» ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1
Κ.Δ.Ε ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ – Παιδικός Σταθμός «Ζιζάνια» ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 6
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ – Τμήμα Ασφαλείας ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 90
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ – Τμήμα Υποδοχής και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών & Τμήμα Καταστημάτων ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 21
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ – Τμήμα Υποδοχής και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών & Τμήμα Καταστημάτων ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 21
Ν.Π.Δ.Δ. ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ  ΠΑΙΟΝΙΑΣ – ΚΕΦΟ ΔΕ  ΜΑΓΕΙΡΩΝ -ΙΣΣΩΝ 1
Ν.Π.Δ.Δ. ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ  ΠΑΙΟΝΙΑΣ – Παιδικοί Σταθμοί ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1
Ν.Π.Δ.Δ. ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ  ΠΑΙΟΝΙΑΣ – Παιδικοί Σταθμοί ΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – Διεύθυνση  Ανάπτυξης /Τομέας Πολιτισμού ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ–ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – Διεύθυνση  Ανάπτυξης /Τομέας Πολιτισμού ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Ή HARDWARE) 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1

 

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες προκηρύξεις για θέσεις στο Δημόσιο