Κυριακή, Μάιος 9, 2021

ΑΣΕΠ

Αρχική ΑΣΕΠ
Ο Δήμος Σκύδρας ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ΥΕ Εργατών Πράσινου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 06/05/2021-08/05/2021 Επικοινωνία: 23813 51826 Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ την προκήρυξη
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας ανακοινώνει την πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα έντεκα (11) μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 10/5/2021 έως 14/5/2021. Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο. Επικοινωνία: 2710 225243 Δείτε...
Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού Διεύθυνσης Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου (ΔΕΕΔ) Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2021 Παράρτημα Παράρτημα Η/Υ Έντυπο Αίτησης Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει από 08/05/2021 έως και 17/05/2021.
Το ΚΕΘΕΑ ζητεί προσωπικό το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα ανανέωσης. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα (γενικά και ειδικά) των προκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει : I....
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.): Ανακοινώνει Tην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριακοσίων ενός (301) ατόμων για τις ανάγκες των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών έτους 2021, στην Κεντρική Υπηρεσία και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Στατιστικής...
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ Α.Ε. αποφάσισε την έναρξη των διαδικασιών έκδοσης προκήρυξης μέσω ΑΣΕΠ για την πλήρωση 50 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Για τις ειδικότητες ΔΕ Υδραυλικού, ΔΕ Οδηγών Οχημάτων, ΔΕ τεχνικού – τομέα...
Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ανακοινώνει την πρόσληψη 76 ατόμων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως: 32 άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 23 άτομα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 21 άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων:...
Ο Δήμος Ωραιοκάστρου ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ΥΕ Πυροφυλάκων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 28/04/2021-07/05/2021 Επικοινωνία: 2313 304088 Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ την προκήρυξη  
Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 7 μηνών. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 27/04/2021-06/05/2021 Επικοινωνία: 210 9235105, 210 9239038 210 9247249, 27230 22898 Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ την προκήρυξη
Ο Δήμος Σκύδρας ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ΥΕ Εργατών Πράσινου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 06/05/2021-08/05/2021 Επικοινωνία: 23813 51826 Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά την προκήρυξη

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ