Πέμπτη, Μάιος 19, 2022

ΑΣΕΠ

Αρχική ΑΣΕΠ
Ο Δήμος Σκοπέλου ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ΥΕ Εργατών (Πυροπροστασίας) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα τριών (13) ατόμων, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 2 «Αποκάλυψη – ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Αγίου Ισιδώρου πόλης...
Ο Δήμος Αμοργού ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Προκήρυξη
Ο Δήμος Σουφλίου ανακοινώνει την πρόσληψη 13 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Προκήρυξη
Ανακοίνωση για την πρόσληψη,  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Διονύσου. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με...
Ο Δήμος Μήλου ανακοινώνει την πρόσληψη 22 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Προκήρυξη
Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα έξι (46) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Τουριστικής και Οικονομικής Ανάπτυξης Θάσου «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.», που εδρεύει στην Παναγία Θάσου Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ...
Ο Δήμος Πετρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη 25 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ
Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 4E/2020 (Φ.Ε.Κ. 45/17.11.2020, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ. (Υπουργείο Οικονομικών)   με διετή σύμβαση, στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομολόγων»  (κωδικός Θέσης: 10005). Στην ιστοσελίδα του...
Η Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας ανακοινώνει την πρόσληψη 11 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Προκήρυξη 1 Προκήρυξη 2

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ