Τετάρτη, Νοέμβριος 20, 2019

Εποχικοί

Αρχική Εποχικοί
Την πρόσληψη 40 υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Αλίμου. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα. Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι...
Με επτά υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο δήμος Αμαρουσίου. Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας. Οι νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας έως τις 31 Αυγούστου 2020, με δυνατότητα ανανέωσης...
Με έξι υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο Δήμος Λεβαδέων. Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας. Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι...
Με 156 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας. Οι νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν 12μηνη σύμβαση εργασίας, ενώ στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι...
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Την πρόσληψη εικοσιπέντε (25)  ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδ. Δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ως δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων υπηρεσιακών αναγκών των Δ/νσεων Πρασίνου, Τεχνικών Υπηρεσιών και Αμαξοστασίου όπως φαίνεται παρακάτω:     Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ 1 101 ΔΕ Χειριστών...
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (09) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της ΔΕΥΑ Κατερίνης, που εδρεύει στην Κατερίνη Νομού Πιερίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία,...
Ο Δήμος Κρωπίας ανακοινώνει την πρόσληψη επτά (7) ΥΕ Εργατών Κοιµητηρίων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 2µηνης διάρκειας.Ο Δήμος Κρωπίας ανακοινώνει την πρόσληψη επτά (7) ΥΕ Εργατών Κοιµητηρίων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 2µηνης διάρκειας. Υποβολή...
Ο Δήμος Μυτιλήνης ανακοινώνει την πρόσληψη 20 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών, ως ακολούθως:Ο Δήμος Μυτιλήνης ανακοινώνει την πρόσληψη 20 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών, ως ακολούθως: Διαβάστε...
Ο Δήμος Λαρισαίων ανακοινώνει την πρόσληψη 71 ατόμων ΔΕ Γενικών Καθηκόντων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνουμ διάρκειας 2 μηνών. Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο. Αιτήσεις μέχρι 18 Νοεμβρίου!  Τηλέφωνο: 2413 500242 Προκήρυξη
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις 220 προσλήψεις στην Υπηρεσία Ασύλου αρχίζει από τις 25/11/2019 και ολοκληρώνεται στις 4/12/2019. Στην προκήρυξη γίνονται δεκτοί πολλοί τίτλοι σπουδών ενώ βασικό κριτήριο είναι και η εντοπιότητα. Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη  

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ