Κυριακή, Νοέμβριος 17, 2019

Εποχικοί

Αρχική Εποχικοί
Με 29 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων. Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας. Οι νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας. ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων 5 ΔΕ...
Με 12 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα το Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου «Διαλυνάκειο». Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας. Οι νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν ετήσια σύμβαση εργασίας. ΔΕ Μαγείρων 1 ΔΕ Καθαριστριών 11
Με 34 υπαλλήλους ΠΕ Φυσικής Αγωγής ενισχύεται άμεσα ο δήμος Νεάπολης – Συκεών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τις 18 έως τις 27 Νοεμβρίου. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας έως τις 31 Ιουλίου 2020.
Συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 60 ετών Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη για 12 θέσεις ΠΕ Φυσικής Αγωγής και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας. Οι νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας έως τις 31...
Την πρόσληψη εβδοµήντα ένα (71) ατόµων µε σύµβαση εργασίας Ιδ. ∆ικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας ως δύο (2) µηνών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων υπηρεσιακών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών όπως φαίνεται παρακάτω: ∆Ε ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 71 άτοµα ( συνοδοί επισκεπτών του θεµατικού...
Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει την πρόσληψη 25 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως: 5 ΔΕ Οδηγοί 25 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας Τηλέφωνο: 213 2007753
Ο Δήμος Ασπροπύργου ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/07/2020, ως ακολούθως: 1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος 2 ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμοι 1 ΔΕ Μάγειρας Τηλέφωνο: 210 5582104-5
Ανακοίνωση για την πρόσληψη σαράντα δύο (42) ατόµων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Αρχιτεκτονικού και Λοιπών Τεχνικών Έργων, ως εξής: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Αίτηση 2. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των...
ΑΣΕΠ: Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα (40) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αλίμου, που εδρεύει στον Άλιμο Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά...
Η Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, που εδρεύει στο Δήμο Αχαρνών του Νομού Αττικής. Οι ειδικότητες: ΜΑΓΕΙΡΩΝ (ΔΕ) Δύο(2) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ