Τρίτη, Οκτώβριος 26, 2021

Εποχικοί

Αρχική Εποχικοί
Προσλήψεις χωρίς πτυχίο για τις ανάγκες καθαριότητας στα σχολεία του Δήμου Αγίας Παρασκευής. ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ
Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με συνολικά επτά (7) άτομα, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Χαϊδαρίου που εδρεύει στο Χαϊδάρι Ν. Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Συμβάσεις μίσθωσης έργου για τις υπηρεσίες Πολιτισμού και...
Πρόσληψη Εποχικού Προσωπικού για την κάλυψη Κατεπειγουσών Αναγκών, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας-COVID με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον Δήμο Κρωπίας. ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ
Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. για την περιοχή της Σάμου, ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2021 Παράρτημα Παράρτημα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ Έντυπο Αίτησης Νέο Ειδικό...
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6Κ/2018) Στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας της προκήρυξης 6Κ/2018 (ΦΕΚ17/22-05-2018 Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) και προκειμένου να καταρτιστούν οι «ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ» των κλάδων ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ...
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόµων για την υλοποίηση της ∆ράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής»του ∆ήµου Κ. Νευροκοπίου, που εδρεύει στο Κ. Νευροκόπι, και συγκεκριµένα του εξής: 2 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2...
Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. για τη Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη 130 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2021 Παράρτημα Ανακοίνωσης Παράρτημα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ Έντυπο Αίτησης Νέο...
Η Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει την πλήρωση, κατόπιν επιλογής, πενήντα εννέα (59) θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού για τις ανάγκες υπηρεσιακών μονάδων του Κεντρικού Καταστήματός της. Η Προκήρυξη 2/2021 Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία θα επικουρείται στο...
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. για τον Κλάδο ΑΗΣ Σορωνής ανακοινώνει την πρόσληψη 27 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. 27 άτομα στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (Κλάδος ΑΗΣ Σορωνής) Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. για...
Πρόσληψη έντεκα (11) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης τετράωρης απασχόλησης, για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», Περιόδου 2021-2022, στον Δήμο Μαραθώνος. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 15 έως...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ