Δευτέρα, Ιούλιος 13, 2020

Εποχικοί

Αρχική Εποχικοί
Ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Σοφάδων ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 08/07/2020-13/07/2020 Επικοινωνία: 24433 53277 Δείτε την προκήρυξη εδώ
Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. για τον Υποτομέα Δυτικών Κυκλάδων, ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Επικοινωνία: 214 4029048 Δείτε την προκήρυξη εδώ
Ο Δήμος Αβδήρων ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ΥΕ Εργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 06/07/2020-10/07/2020 Επικοινωνία: 25413 52555 Δείτε την προκήρυξη εδώ
Ο Δήμος Πλατανιά ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 03/07/2020-10/07/2020 Επικοινωνία: mgiakovidou@platanias.gr, andreadaki@platanias.gr Δείτε την προκήρυξη εδώ
Ο Δήμος Ηγουμενίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 07/07/2020-13/07/2020 Επικοινωνία: 26653 61162, 26653 61160, 26653 61156 Δείτε την προκήρυξη εδώ
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/10/2020, ως ακολούθως: 2 ΔΕ Λουτρονόμοι 2 ΥΕ Καθαριστές Επικοινωνία: 22713 50088 Δείτε την προκήρυξη εδώ
Προσλήψεις ανακοίνωσε ο Δήμος Ρεθύμνης για 5+3 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Δείτε τις προκηρύξεις: Ο Δήμος Ρεθύμνης ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 13/09/2020. Επικοινωνία: 28313 41361, 28313 41205 Δείτε την προκήρυξη...
Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. για την περιοχή της Λαμίας, ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 01/07/2020-10/07/2020 Επικοινωνία: 22310 22307, 22310 57405 Δείτε την προκήρυξη εδώ
Το Νομικό Πρόσωπο Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ανακοινώνει την πρόσληψη 28 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 03/07/2020-13/07/2020 Επικοινωνία: 23753 50210, 23750 41906 Δείτε την προκήρυξη εδώ
Ο Δήμος Πύργου ανακοινώνει την πρόσληψη 9 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 08/07/2020-10/07/2020 Επικοινωνία: 26213 62611 Δείτε την προκήρυξη εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ