Τρίτη, Οκτώβριος 15, 2019

Εποχικοί

Αρχική Εποχικοί
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας ανακοινώνει την πρόσληψη 22 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/10/2020 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 04/10/2019 - 10/10/2019 Αναλυτικότερα στο αρχείο που επισυνάπτεται. Τηλέφωνο: 2413 508207, 2413 508282 Προκήρυξη
Το Μουσείο Ακρόπολης πρόκειται να προχωρήσει στην πρόσληψη προσωπικού ασφάλειας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Οι 65 συνολικά προσλήψεις θα γίνουν με την εποπτεία του ΑΣΕΠ, ενώ οι υποψήφιοι  θα πρέπει να έχουν...
Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διάρκειας 8 μηνών), συνολικά 14 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Υλικών Προμηθειών και Μεταφορών που εδρεύει στην Αθήνα και στο παράρτημα αυτής στον Ασπρόπυργο Ν....
Ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός ενός νέου, αναμορφωμένου κύκλου του Προγράμματος Απασχόλησης Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε όλους τους Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας της χώρας, καθώς και σε 37 υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας/φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. Τα βασικά καινοτόμα στοιχεία...
Το ΑΣΕΠ ανακοινώνει την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΣΟΧ1 και ΣΟΧ2. Οι προσλήψεις θα γίνουν μέσω δύο...
Στην πρόσληψη - πλήρωση 37 θέσεων ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Γ θα προχωρήσει ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 18η Οκτωβρίου 2019. Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τους υποψηφίους και περιλαμβάνονται...
Ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Ηρακλείου Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη 20 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/08/2020 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, ως ακολούθως: 16 ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμοι 1 ΔΕ Μάγειρας 3 ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Περίοδος Υποβολής...
Ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη 44 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 6 μηνών. Αναλυτικότερα στο αρχείο που επισυνάπτεται. Αιτήσεις έως 9 Σεπτεμβρίου Τηλέφωνο: 210 4821111 εσ. 120 Επισυναπτόμενο αρχείο: dimosio_290819.pdf
Η Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ) πρόκειται να απασχολήσει φοιτητές των πρώην ΤΕΙ, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στο αντικείμενο των σπουδών τους. Οι ειδικότητες αφορούν: 3 άτομα - Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, 12 άτομα - Διοίκησης Επιχειρήσεων,...
Ξεκινά την ερχόμενη Δευτέρα 02/09/2019 και ώρα 08:00 η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την κάλυψη θέσεων σε ωρομίσθιους εκπαιδευτές, σύμφωνα με τις ανάγκες των Ι.Ε.Κ. του ΟΑΕΔ. Η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων θα συνεχιστεί μέχρι και την Παρασκευή 06/09/2019 και ώρα...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ