Δεκαήμερη παράταση έλαβαν, με απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι υποψήφιοι που θέλουν να δηλώσουν υποψηφιότητα για τις 1.700 θέσεις Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με απόφαση του υπουργείο Εθνικής Άμυνας, οι αιτήσεις για τις 1.700 προσλήψεις ΕΠΟΠ παρατείνονται έως και την Παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου 2023.

Μέχρι την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου θα πρέπει όλοι οι υποψήφιοι Επαγγελματίες Οπλίτες να έχουν ολοκληρώσει τις αιτήσεις τους καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του proson.gr, δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση.

Υπενθυμίζουμε ότι η κατάταξη των 1.700 Επαγγελματιών Οπλιτών στις Ένοπλες Δυνάμεις, για το έτος 2023, ορίζεται ως εξής:

Στρατός Ξηράς – 964 θέσεις
Πολεμικό Ναυτικό – 430 θέσεις
Πολεμική Αεροπορία – 298 θέσεις
Κοινό Νομικό Σώμα – 8 θέσεις
Πώς κατατάσσονται οι ΕΠΟΠ στις Ένοπλες Δυνάμεις
Οι ΕΠ.ΟΠ. κατατάσσονται αρχικά ως Στρατιώτες στον Στρατό Ξηράς, ως Σμηνίτες στην Πολεμική Αεροπορία και ως Ναύτες στο Πολεμικό Ναυτικό.

Οι ΕΠ.ΟΠ. αναλαμβάνουν υποχρέωση επταετούς παραμονής στον Στρατό, εκτός αν γίνει δεκτή η παραίτησή τους πριν συμπληρωθεί η επταετία. Να σημειωθεί ότι η αίτηση παραίτησης μπορεί να υποβληθεί μετά τη συμπλήρωση τριετούς πραγματικής υπηρεσίας για όσους ΕΠ.ΟΠ. είχαν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή υπηρετούσαν στις Ένοπλες Δυνάμεις, τετραετούς δε για όσους δεν είχαν καταταγεί για την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων κατά την κατάταξή τους ως ΕΠ.ΟΠ

Μετά τη συμπλήρωση της επταετούς υπηρεσίας μπορούν να μονιμοποιηθούν, ύστερα από αίτησή τους, με το βαθμό που φέρουν, εφόσον:

Επιτύχουν σε γραπτές εξετάσεις δοκιμασίας και
Κριθούν για μονιμοποίηση από τα αρμόδια γι’ αυτούς Συμβούλια Κρίσεων του Γενικού Επιτελείου Στρατού, τα οποία λαμβάνουν υπόψη τους ατομικούς τους φακέλους.
Τι μοριoδοτεί τις προσλήψεις ΕΠΟΠ
Σύμφωνα με πληροφορίες του Proson.gr στις προκηρύξεις των ΕΠΟΠ μοριοδοτείται και η γνώση ξένης γλώσσας ως εξής:

Επίπεδο καλής γνώσης / Β2 – 50 Μόρια
Επίπεδο πολύ καλής γνώσης / Γ1 – 100 Μόρια
Επίπεδο Άριστης γνώσης / Γ1 – 150 Μόρια