Τρίτη, Μάιος 30, 2023
Αρχική ΑΣΕΠ «Βοήθεια στο σπίτι»: Βγήκαν οι 2.909 θέσεις – Αιτήσεις, ημερομηνίες & δικαιολογητικά

«Βοήθεια στο σπίτι»: Βγήκαν οι 2.909 θέσεις – Αιτήσεις, ημερομηνίες & δικαιολογητικά

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Την προκήρυξη 2.909 θέσεων τακτικού προσωπικού σε δήμους όλης της χώρας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι», ανακοίνωσε το ΑΣΕΠ.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη – σε αριθμό θέσεων – προκήρυξη μόνιμου προσωπικού του 2020, που αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον χιλιάδων υποψηφίων από όλες τις εκπαιδευτικές κατηγορίες.

Στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης προβλέπονται 368 θέσεις μονίμων κυρίως σε ιατρικές ειδικότητες, κοινωνικών λειτουργών, διοικητικών και Κοινωνιολόγων.

Στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης προβλέπονται 730 θέσεις μονίμων κυρίως διοικητικού λογιστικού, κοινωνικών λειτουργών και επισκεπτών υγείας.

Στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προβλέπονται 634 θέσεις μονίμων κυρίως βοηθών νοσηλευτών, διοικητικών, οδηγών και γραμματέων.

Στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης προβλέπονται 1.177 θέσεις μονίμων κυρίως βοηθητικού προσωπικού και οικιακών βοηθών.

Οι εργαζόμενοι του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»  θα λάβουν την ειδική μοριοδότηση των 17 μορίων Χ 84 μήνες για το σύνολο των θέσεων που προκηρύσσονται, ανεξαρτήτως αν βρίσκονται στην στήλη με ή χωρίς εμπειρία

Η εντοπιότητα δεν προτάσσεται της ειδικής εμπειρίας, όπως ακριβώς περιγράφεται και στο νόμο 4583/2018.

«Κλειδί» η εμπειρία

Σύμφωνα με την προκήρυξη, η εμπειρία μοριοδοτείται με 7 μονάδες ανά μήνα και έως 84 μήνες (ν. 4325/2015, Φ.Ε.Κ. 47/11.5.2015/τ.Α΄).

Κατά παρέκκλιση αυτού, ως προς το σύνολο των προσλήψεων τακτικού προσωπικού που πραγματοποιούνται με την ειδική διαδικασία του άρθρου 91 του ν. 4583/2018, η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, εφόσον έχει διανυθεί χωρίς διακοπή σε αντίστοιχες θέσεις παροχής υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας
ή κατ’ οίκον νοσηλείας ηλικιωμένων ανασφάλιστων, ΑμεΑ και οικονομικά αδυνάμων πολιτών, στους οικείους Ο.Τ.Α. ή σε νομικά πρόσωπα των οικείων Ο.Τ.Α., ή σε νομικά πρόσωπα που είχαν συμβληθεί με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. κατά τα έτη 2011 ή 2012 για την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στη χωρική περιφέρεια των οικείων Ο.Τ.Α., βαθμολογείται με 17 μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι 84 μήνες

Μάλιστα η ειδική εμπειρία λαμβάνεται υπόψη και μοριοδοτείται και στις θέσεις για τις οποίες η εμπειρία δεν μοριοδοτείται ως κριτήριο κατάταξης.

Υποβολή Αιτήσεων

Για την διευκόλυνση των υποψηφίων, το ΑΣΕΠ όρισε διαφορετικές ημερομηνίες υποβολής, ανά κατηγορία εκπαίδευσης.

Συνεπώς, για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η προθεσμία ξεκινά στις 2 Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και λήγει στις 17 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 18 Ιουνίου 2020 ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 3 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π (www.asep.gr)