Αρχική Εποχικοί Βοήθεια στο Σπίτι: Παρατείνονται οι συμβάσεις των νυν εργαζομένων μέχρι τον διορισμό...

Βοήθεια στο Σπίτι: Παρατείνονται οι συμβάσεις των νυν εργαζομένων μέχρι τον διορισμό των 2.909 μονίμων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μέχρι τη δημοσίευση του διορισμού των 2.909 επιτυχόντων των οριστικών πινάκων  της Προκήρυξης 4Κ/2020, παρατείνονται οι συμβάσεις των εργαζομένων στο πρόγραμμα  «Βοήθεια στο Σπίτι».

Σύμφωνα με νομοτεχνική βελτίωση  που κατατέθηκε στη Βουλή, επί του άρθρου 29 του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών για την Ιθαγένεια, αλλάζει το χρονικό όριο της παράτασης, η οποία προβλεπόταν να είναι τρίμηνη και μέχρι 31 Δεκεμβρίου.

Έτσι λοιπόν η διάρκεια του Προγράμματος καθώς και οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου των απασχολούμενων στο πρόγραμμα για την παροχή υπηρεσιών  παρατείνονται μέχρι τη λήξη τους, «μέχρι τη δημοσίευση του διορισμού των επιτυχόντων των οριστικών πινάκων διοριστέων της Προκήρυξης 4Κ/2020 στις αντίστοιχες θέσεις. Ειδικά για την Προκήρυξη αυτή, δεν έχουν εφαρμογή διατάξεις για την πρόσληψη επιτυχόντων με προσωρινούς πίνακες. Με τη δημοσίευση των ατομικών πράξεων διορισμού, οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου του προηγούμενου εδαφίου λύονται αυτοδικαίως και αζημίως για τους οικείους ΟΤΑ ή τα Νομικά Πρόσωπα αυτών».

Επίσης η ισχύς  της παραπάνω ρύθμισης είναι αναδρομική, και «άρχεται από την 01.10.2020», οπότε και έληξαν οι συμβάσεις των εργαζομένων στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».