Αρχική Ασφάλιση Συντάξεις: Πώς θα τις “τρέξουν” οι ιδιώτες – Εννέα ερωτήσεις και απαντήσεις

Συντάξεις: Πώς θα τις “τρέξουν” οι ιδιώτες – Εννέα ερωτήσεις και απαντήσεις

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Έναν οδηγό με εννέα ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διαδικασία εμπλοκής των δικηγόρων, των φοροτεχνικών και των λογιστών στην έκδοση των συντάξεων παρουσιάζει η εφημερίδα “Καθημερινή”.

Αναλυτικά:

1.Ποιοι θα μπορούν να εμπλακούν στη διαδικασία

Δικηγόροι (μέλη των δικηγορικών συλλόγων της χώρας με τριετή δικηγορία ) και μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου λογιστές- φοροτεχνικοί Α΄τάξης αφού παρακολουθήσουν σεμινάριο επιμόρφωσης και πιστοποιηθούν από τους οικείους επαγγελματικούς συλλόγους τους, θα μπορούν να συμμετέχουν σε διάφορα στάδια της διαδικασίας απονομής σύνταξης. Για την εκτέλεση του έργου τους θα έχουν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία και δεδομένα που τηρούνται σε ηλεκτρονικά και έγχαρτα αρχεία του e-ΕΦΚΑ.

2.Ποιες εργασίες θα μπορούν να διεκπεραιώσουν

Οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες θα μπορούν να εκδίδουν βεβαιώσεις για τον χρόνο ασφάλισης , την ύπαρξη ή μη οφειλομένων εισφορών, θα υποβάλουν αίτηση για ρύθμιση, θα εκδίδουν βεβαιώσεις για το οφειλόμενο ποσό και την αναγνώριση πλασματικού χρόνου, προσυνταξιοδοτικές βεβαιώσεις, σχέδια πράξης διακανονισμού οφειλών αλλά και σχέδια αποφάσεων προσωρινής καθώς και οριστικής κύριας και επικουρικής σύνταξης.

3. Από ποιον θα εκδίδεται η συνταξιοδοτική απόφαση

Οι βεβαιώσεις που θα εκδίδουν οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες θα θεωρούνται ισχυρές και θα παράγουν πλήρη απόδειξη ως προς τα στοιχεία που εμπεριέχουν .Θα πρέπει όμως να υποβάλλονται στον ΕΦΚΑ μαζί με την αίτηση συνταξιοδότησης , για να μετράει και ο χρόνος θεμελίωσης του δικαιώματος .Αυτοί που θα εκδίδουν τις αποφάσεις θα είναι οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ. Σε περίπτωση που υποβληθεί σχέδιο οριστικής σύνταξης, οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ θα το επικυρώνουν .Εάν δεν έχει γίνει αυτό εντός 30 ημερών, το σχέδιο θεωρείται ότι έχει εγκριθεί και η σύνταξη απονέμεται σύμφωνα με αυτό.

4.Που θα μπορεί ο ασφαλισμένος να βρει τους πιστοποιημένους επαγγελματίες

Οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες εγγράφονται σε ειδικό μητρώο πιστοποιημένων επαγγελματιών που τηρείται στον ΕΦΚΑ εποπτεύεται από αυτόν και είναι προσβάσιμο μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης ( gov.gr)

5. Πώς θα τους επιλέγει κάποιος

Η σχετική ανάθεση θα γίνεται από τον ενδιαφερόμενο ασφαλισμένο μέσω υπεύθυνης δήλωσης προς τον ΕΦΚΑ .Με τη δήλωση αυτή θα καθορίζει και το ειδικότερο αντικείμενο του έργου, δηλαδή ποια ή ποιες από τις πράξεις που προαναφέρθηκαν στον ιδιώτη.

6.Μπορεί να προσφύγει στον ιδιώτη κάποιος που έχει ήδη υποβάλει αίτηση

Nαι. Η ανάθεση σε πιστοποιημένους επαγγελματίες μπορεί να γίνεται και στο πλαίσιο της διαδικασίας απονομής συντάξεων σε αιτήσεις που εκκρεμούν .

7. Ποιος θα πληρώνει

Η διάταξη ορίζει ο ΕΦΚΑ θα καταβάλλει κατ΄αποκοπήν αποζημιώσεις στους πιστοποιημένους επαγγελματίες για κάθε επιμέρους πράξη. Τα ποσά θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση όπως και οι προϋποθέσεις και ο τρόπος καταβολής της αποζημίωσης αυτής και ο τρόπος αποτύπωσης της στα βιβλία των επαγγελματιών .Προσοχή όμως: Δεν ορίζεται ρητά ότι ο ασφαλισμένος δεν θα πληρώνει .Δικηγορικοί κύκλοι εκτιμούσαν ότι “το θέμα θα ρυθμιστεί από την αγορά “εννοώντας σαφώς πως οι ιδιώτες θα ζητούν επιπλέον χρήματα από τους ασφαλισμένους οι οποίοι και θα αποφασίζουν.

8. Τι θα γίνει σε περίπτωση λάθους από ιδιώτη

Η αρμόδια υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ θα πραγματοποιεί υποχρεωτικά κάθε μήνα τυχαίο δειγματοληπτικό έλεγχο στο 5% των πράξεων απονομής σύνταξης που εκδόθηκαν τον προηγούμενο μήνα. Εάν προκύψει ότι βεβαιώσεις ή σχέδια αποφάσεων των πιστοποιημένων επαγγελματιών με βάση τις οποίες χορηγήθηκε η σύνταξη είναι εσφαλμένα ή ελλιπή , η απόφαση απονομής σύνταξης που βασίζεται σε αυτές κατά περίπτωση θα ανακαλείται ή θα μεταρρυθμίζεται το αργότερο μέσα σε μια 10 ετία.

9. Θα τιμωρείται ο πιστοποιημένος επαγγελματίας

Εάν διαπιστωθεί ότι έχει εκδώσει εσφαλμένες ή ελλιπείς βεβαιώσεις που αφορούν τουλάχιστον τους ασφαλισμένους, η πιστοποίηση του θα ανακαλείται και θα αποκλείεται από τη λίστα των πιστοποιημένων για 5 χρόνια. Αν το σφάλμα ή οι ελλείψεις αποδειχθεί ότι οφείλονται σε βαριά αμελειά του ή σε δόλο θα πρέπει να πληρώσει ο ίδιος την επιστροφή των συντάξεων που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως εξαιτίας του σφάλματος .Επίσης προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα από 1000 έως 10.000 ευρώ για κάθε εσφαλμένη πράξη.