Αρχική Εποχικοί Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών

Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/07/2020.

Τηλέφωνο: 210 5102451, 210 5102470

Δείτε την προκήρυξη εδώ