Αρχική ΑΣΕΠ Δήμος Αθηναίων – Προσλήψεις: Πάνω από 30 θέσεις στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών...

Δήμος Αθηναίων – Προσλήψεις: Πάνω από 30 θέσεις στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών – Οι ειδικότητες

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

«Τρέχουν» περισσότερες από 30 διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, για συνολικά επτά διαφορετικές ειδικότητες.

Συγκεκριμένα το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 31 ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης της χρονικής περιόδου 2022-2023».

Οι θέσεις εργασίας αφορούν λογοθεραπευτές, βρεφονηπιοκόμους, βοηθούς βρεφοκόμων, παιδοκόμων, οδηγών, τραπεζοκόμων, προσωπικό καθαριότητας και εργάτες γενικών καθηκόντων.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση έως 31/08/2023, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Δευτέρα 3 Απριλίου.

Οι θέσεις εργασίας στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών

  1. ΤΕ Λογοθεραπευτών – 2 θέσεις
  2. ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων – 8 θέσεις
  3. ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων – 8 θέσεις
  4. ΔΕ Οδηγών (άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας-χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) – 1 θέση
  5. ΥΕ Τραπεζοκόμων – 5 θέσεις
  6. ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας – 4 θέσεις
  7. ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων – 3 θέσεις

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, Ρόδου 181 και Σερήνου, Τ.Κ. 10443, Σεπόλια, απευθύνοντας την στη Δ/νση Διοικητικού – Προσωπικού – Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας Σταυρούλας Μακρή (τηλ. επικοινωνίας: 210-5102451) και κου Νικολάου Γαρδέρη (τηλ. επικοινωνίας: 210-5102470).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ).

Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρdεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων ΕΔΩ.