Αρχική Δήμοι Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Κηφισιάς

Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Κηφισιάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Κηφισιάς ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών, ως ακολούθως:

2 ΔΕ Οδηγοί Γ’ Κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
10 ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 29/11/2019-05/12/2019

Τηλέφωνο: 213 2007186, 213 2007155

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9B%CE%A1%CE%9D%CE%A9%CE%95%CE%9C-5%CE%A30?inline=true