Ο Δήμος Βόλου αναζητά την πρόσληψη, 61 ατόμων, δεκατεσσάρων (14) ατόμων κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Οδηγών με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) και σαράντα επτά (47) ατόμων κλάδου/ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων /Συνοδών Απορριμματοφόρων,για σύναψη εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 4 μηνών

Συγκεκριμένα:

  • ΔΕ Οδηγών με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας 14 άτομα
  • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων 47 άτομα 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την αίτηση, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση [email protected], ενώ πληροφορίες θα δίνονται στα τηλέφωνα 2421353280 και 2421353281 (για τη διευκόλυνση των υποψηφίων θα υπάρχει στην αρχική ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου www.dimosvolos.gr η σχετική Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής, σε επεξεργάσιμη μορφή).

Οι αιτήσεις ξεκινούν στις 14/6/ 2024 έως και 18/6/2024

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις