Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 12 Προσλήψεις στο Δήμο Βόλου

ΑΣΕΠ: 12 Προσλήψεις στο Δήμο Βόλου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Βόλου ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.