Αρχική Εποχικοί Οκτώ συμβασιούχοι στο ΔΕΔΔΗΕ Λέσβου

Οκτώ συμβασιούχοι στο ΔΕΔΔΗΕ Λέσβου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. για την περιοχή της Λέσβου, ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διλαρκειας 8 μηνών.

Αιτήσεις μέχρι 14 Οκτωβρίου.

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο:
22510 21623, εσωτ. 102