Νέες θέσεις συμβασιούχων στην Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου

0
28

Η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

  • 1 ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
  • 1 ΤΕ Τεχνικός Πληροφορικής
  • 1 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 12/11/2020-21/11/2020

Επικοινωνία:
22410 24190

Δείτε την προκήρυξη εδώ.