Αρχική Δήμοι Δήμος Έδεσσας: Ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου τηλεδιαχείρισης των δικτύων ύδρευσης

Δήμος Έδεσσας: Ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου τηλεδιαχείρισης των δικτύων ύδρευσης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ένα πολύ σημαντικό έργο της ΔΕΥΑ Έδεσσας, που αφορά στην εγκατάσταση συστήματος ελέγχου και τηλεδιαχείρισης στα υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού στην Έδεσσα, έχει ξεκινήσει και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα αναμένεται να ολοκληρωθεί τον προσεχή Αύγουστο.

Είναι ένα έργο που αξιοποιεί στο έπακρο τις νέες τεχνολογίες για τον εντοπισμό των προβλημάτων που παρουσιάζει το δίκτυο ύδρευσης, με στόχους (α) την ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων με τη δραστική μείωση του νερού που χάνεται από διαρροές, (β) την εξοικονόμηση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων στη διαχείριση και αντιμετώπιση των βλαβών, που θα αντιμετωπίζονται πολύ πιο γρήγορα και αποτελεσματικά και (γ) την εξοικονόμηση ενέργειας.

Ήδη έχει εγκατασταθεί ο Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου (ΚΣΕ) για τον τηλεέλεγχο / τηλεχειρισμό του δικτύου και προχωράει η διαδικασία δημιουργίας και παραμετροποίησης του λογισμικού, εγκατάστασης των Τοπικών Σταθμών Ελέγχου λειτουργικών παραμέτρων (παροχή, πίεση, ποιοτικά χαρακτηριστικά και στάθμη) σε δεξαμενές, αντλιοστάσια και γεωτρήσεις, καθώς και Σημείων Μέτρησης Διαρροών, για την παρακολούθηση, τον τηλεέλεγχο και τηλεχειρισμό των λειτουργικών παραμέτρων του εξωτερικού υδραγωγείου.

Πρόκειται για ένα έργο με προϋπολογισμό 712.560€ (574.645,11 € πλέον ΦΠΑ), που αναμένεται να εισάγει τη διαχείριση των δικτύων ύδρευσης της Έδεσσας στη νέα εποχή.