Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 34 προσλήψεις στον Δήμο Έδεσσας

ΑΣΕΠ: 34 προσλήψεις στον Δήμο Έδεσσας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2022.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 12/5/2022 έως και 15/5/2022