Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 46 προσλήψεις στο Δήμο Έδεσσας

ΑΣΕΠ: 46 προσλήψεις στο Δήμο Έδεσσας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα έξι (46) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Έδεσσας.

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό ΣΟΧ 1/2022 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected].
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 1/8/2022 έως και 12/8/2022