Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 110 μόνιμες προσλήψεις στο υπουργείο Υγείας – Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες

ΑΣΕΠ: 110 μόνιμες προσλήψεις στο υπουργείο Υγείας – Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δημόσιο

Tα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 2Κ/2019 για 110 θέσεις σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας αναρτήθηκαν από το ΑΣΕΠ.

Οι προσλήψεις αφορούν σε 110 θέσεις τακτικού προσωπικού διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας και η πλήρωση θα γίνει με σειρά προτεραιότητας.

Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Δείτε τα οριστικά αποτελέσματα για: Προβολή ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 7/201 και Προβολή ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 15/2019.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής τους αίτησης.