ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μπαράζ αλλαγών φέρνει στην αγορά εργασίας το αναπτυξιακό νομοσχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει σειρά διατάξεων. Μητρώο εργοδοτών που πιάστηκαν σε ελέγχους με αδήλωτους εργαζόμενους, τσουχτερά πρόστιμα έως 10.500 ευρώ, ελέγχους και μέτρα για την μερική απασχόληση περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, οι ρυθμίσεις για τα εργασιακά του νέου αναπτυξιακού νομοσχεδίου.

Ρύθμιση 120 δόσεων

Παράταση” μέχρι 31 Δεκεμβρίου για υπαγωγή στη ρύθμιση για μισθωτούς και αγρότες, οι οποίοι ωστόσο θα πρέπει να έχουν κάνει αίτηση προσδιορισμού οφειλής στο ΚΕΑΟ μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι για τους μη μισθωτούς (ΟΑΕΕ – ΕΤΑΑ) και αγρότες (ΟΓΑ) για τους οποίους η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση περιλαμβάνει δύο στάδια (αίτηση προσδιορισμού οφειλών στον ΕΦΚΑ και αίτηση ρύθμισης στο ΚΕΑΟ) η καταληκτική ημερομηνία της 30ης Σεπτεμβρίου αφορά στην υποβολή του αιτήματος για τον προσδιορισμό της οφειλής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ (1ο στάδιο).

Καταγγελία σύμβασης

Όταν οι εργαζόμενοι μένουν απλήρωτοι για διάστημα δύο μηνών θα μπορούν να καταγγέλουν την σύμβαση προκειμένου να διεκδικήσουν αποζημειώσεις και ταμείο ανεργίας.

Τσουχτερές” οι υπερωρίες στη μερική απασχόληση

Η πρόσθετη εργασία πέρα από τη συμφωνηθείσα στην μερική απασχόληση θα αμείβεται πλέον με προσαύξηση 12% επί της συμφωνηθείσας αμοιβής για κάθε επιπλέον ώρα εργασίας.

Αδήλωτη εργασία

Καταργούνται τα ενδιάμεσα στάδια εκπτώσεων που θεσμοθετήθηκαν το 2018 για το πρόστιμο των 10.500 ευρώ και πλέον θα ισχύει μια δυνατότητα έκπτωσης: Σε περίπτωση που ο εργοδότης προσλάβει τον εργαζόμενο εντός 10ημέρου από την ημέρα του ελέγχου με σύμβαση πλήρους απασχόλησης και διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους (12 μήνες) τότε το πρόστιμο θα μειώνεται από τα 10.500 στα 2.000 ευρώ.

Black list για τους ασυνεπείς

Δημιουργείται μητρώο επιχειρήσεων και εργοδοτών για την καταγραφή των παραβάσεων που αφορούν την αδήλωτη εργασία. Οι επιχειρήσεις και εργοδότες που έχουν παραβατική συμπεριφορά θα αποκλείονται από ευμενείς φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις.

Εξαίρεση από κλαδικές για προβληματικές επιχειρήσεις

Οι εθνικές και τοπικές ομοιοεπαγγελματικές και κλαδικές συλλογικές συμβάσεις είναι δυνατόν να θεσπίζουν ειδικούς όρους ή να εξαιρούν από την εφαρμογή συγκεκριμένων όρων τους εργαζομένους που απασχολούνται σε ειδικής κατηγορίας επιχειρήσεις (προβληματικές).

  • Πλέον σε επιχειρήσεις που έχουν πρόβλημα θα είναι δυνατό η επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας να υπερισχύει κατ εξαίρεση της κλαδικής.
  • Επίσης για τους ίδιους λόγους οι τοπικές συμβάσεις (τοπική σύμβαση υπαλλήλων εστίασης Μυκόνου π.χ) θα υπερισχύουν της εθνικής κλαδικής των υπαλλήλων εστίασης ακόμη κι αν προβλέπουν δυσμενέστερους μισθολογικούς όρους.
  • Τέλος, προβληματικές επιχειρήσεις μπορούν να εξαιρούνται από την υποχρεωτική εφαρμογή μιας κλαδικής σύμβασης που επεκτάθηκε και κυρήχθηκε γενικώς υποχρεωτική, μετά από αιτιολογημένη γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας. 

Αυστηρό πλαίσιο για μονομερή προσφυγή στη διαιτησία

Με διάταξη καθίσταται πιο δύσκολη η μονομερής προσφυγή στη διαιτησία, καθώς πλέον:

Θεωρείται έσχατο μέσο και θα επιτρέπεται μόνο

  • εάν η συλλογική διαφορά αφορά επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, η λειτουργία των οποίων έχει ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου.
  • εάν η συλλογική διαφορά αφορά στη σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας και αποτύχουν οριστικά οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών και η επίλυση της επιβάλλεται από υπαρκτό λόγο γενικότερου κοινωνικού ή δημοσίου συμφέροντος συνδεόμενο με τη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας. 

Τέλος, η προσφυγή θα πρέπει να συνοδεύεται από επαρκή αιτιολόγηση. Εαν αυτή δεν υπάρχει θα θεωρείται άκυρη.

Δημιουργούνται Μητρώα Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών


Με e-ψήφο η προκήρυξη απεργίας

Οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων και λοιπών οργάνων διοίκησης Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων κήρυξης απεργίας λαμβάνονται με ψηφοφορία, η οποία μπορεί να διεξάγεται και με ηλεκτρονική ψήφο και με όρους που διασφαλίζουν την διαφάνεια και τη μυστικότητα.

Μπλόκο στους μπαταχτσήδες

Επανέρχεται το μπλόκο στους ασυνεπείς και μπαταχτσήδες εργοδότες, οι οποίοι δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα ηλεκτρονικά μέσα του ΕΦΚΑ. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να επισκέπτονται δια ζώσης τα ταμεία προκειμένου να δηλώσουν ωράρια, μεταβολές κλπ αφού πρώτα ξοφλήσουν τα χρέη ή τα ρυθμίσουν.