Αρχική Εποχικοί 157 θέσεις εργασίας στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων

157 θέσεις εργασίας στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με εποχικό προσωπικό (157 θέσεις) ενισχύεται ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

Ειδικότερα, ο φορέας θα εντάξει στο δυναμικό του 140 γεωπόνους ΠΕ στα υποκαταστήματα του, 4 γεωπόνους ΠΕ στον τομέα της κεντρικής διοίκησης, 3 υπαλλήλους πληροφορικής ΠΕ επίσης στον τομέα της κεντρικής διοίκησης και 10 κτηνιάτρους ΠΕ στα υποκαταστήματα.

Αναλυτικά, η κατανομή των θέσεων:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) – Κεντρική Διοίκηση ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 4 2107490476
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) – Κεντρική Διοίκηση ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Hardware) 1 2107490506
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) – Κεντρική Διοίκηση ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (software) 2 2107490506
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) – Υποκαταστήματα ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 140 2107490476
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) – Υποκαταστήματα ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 10 2107490476

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται στα τηλέφωνα που αναγράφονται εντός πεδίου πληροφοριών.