Αρχική Εποχικοί 157 θέσεις εποχικού προσωπικού στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων

157 θέσεις εποχικού προσωπικού στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με εποχικό προσωπικό (157 θέσεις) ενισχύεται ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

Ειδικότερα, ο φορέας θα εντάξει στο δυναμικό του 140 γεωπόνους ΠΕ στα υποκαταστήματα του, 4 γεωπόνους ΠΕ στον τομέα της κεντρικής διοίκησης, 3 υπαλλήλους πληροφορικής ΠΕ επίσης στον τομέα της κεντρικής διοίκησης και 10 κτηνιάτρους ΠΕ στα υποκαταστήματα.

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβληθούν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Μεταξύ άλλων ο ΕΛΓΑ σημειώνει ότι «το αντικείμενο απασχόλησης των προσλαμβανομένων συνιστάται για τον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων στη διενέργεια πραγματογνωμοσυνών των ζημιών από φυσικά αίτια (παγετός, χαλάζι, ανεμοθύελλα, πλημμύρες, κλπ) στη φυτική παραγωγή και για τον κλάδο ΠΕ Κτηνιάτρων στη διενέργεια πραγματογνωμοσυνών των ζημιών του Ζωϊκού Κεφαλαίου από φυσικά αίτια και ασθένειες-παθήσεις».

Λήγει η προθεσμία αιτήσεων σήμερα 21 Δεκεμβρίου.

Αναλυτικά, η κατανομή των θέσεων:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) – Κεντρική Διοίκηση ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 4 2107490476
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) – Κεντρική Διοίκηση ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Hardware) 1 2107490506
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) – Κεντρική Διοίκηση ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (software) 2 2107490506
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) – Υποκαταστήματα ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 140 2107490476
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) – Υποκαταστήματα ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 10 2107490476

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται στα τηλέφωνα που αναγράφονται εντός πεδίου πληροφοριών.