Αρχική ΑΣΕΠ 117 άτομα στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων

117 άτομα στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει την πρόσληψη 117 άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ