Αρχική Συμβασιούχοι Πρόσληψη 11 συμβασιούχων στο ΥΠΕΘΑ

Πρόσληψη 11 συμβασιούχων στο ΥΠΕΘΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με εποχικό προσωπικό (11 θέσεις) ενισχύεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/ΓΕΝ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της Ναυτικής Βάσης Νοτίου Ευβοϊκού.

Ειδικότερα, ο φορέας θα εντάξει στο δυναμικό του έναν εργαζόμενο ειδικότητας ΔΕ Δομικών/Ξυλουργικών Εργασιών, ένα ΔΕ Ελαιοχρωματιστών και έναν ΔΕ Μηχανολογίας/Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, θα προσληφθούν δύο εργάτες γενικών καθηκόντων υποχρεωτικής εκπαίδευσης και έξι εργαζόμενοι ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται στο τηλέφωνο: 2294060008.

Αναλυτικά, η κατανομή των θέσεων:
ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ Ναυτική Βάση Νοτίου Ευβοϊκού ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
2294060008
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ/ΘΕΡΜΙΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 6