Αρχική Συμβασιούχοι 9 συμβάσεις καθηγητών στο Δήμο Σερρών

9 συμβάσεις καθηγητών στο Δήμο Σερρών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Σερρών ανακοίνωσε την πρόσληψη 9 ατόμων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, επί ωρομισθία, για την κάλυψη των αναγκών του Εικαστικού Εργαστηρίου «ΑΡΤΙΟ» και του Μουσικου Φυτωρίου της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

Οι ειδικότητες:

  • ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (2)
  • ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ (7)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

α) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected],

β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 34, 62122, Σέρρες, απευθύνοντάς τα στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.), υπόψιν κ. Στρατουδάκη Νεκταρίας (τηλ. επικοινωνίας: 23210 68915).

Δείτε την προκήρυξη εδώ και εδώ.