Αρχική Εποχικοί 55 νέες θέσεις εργασίας στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

55 νέες θέσεις εργασίας στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με εκπαιδευτικό προσωπικό θα ενισχυθεί η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες της σχολής. 

Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους ή μερικής απασχόλησης, για τη διεξαγωγή Διδακτικού – Ερευνητικού έργου, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020.

Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, το αργότερο μέχρι την 30 Οκτωβρίου 2019.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα των θέσεων και τα δικαιολογητικά