Αρχική Εποχικοί Αιτήσεις τώρα για 316 θέσεις στον Γ.Ν “Ευαγγελισμό”

Αιτήσεις τώρα για 316 θέσεις στον Γ.Ν “Ευαγγελισμό”

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Γ.Ν.Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ –ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» για τις Νοσοκομειακές Μονάδες “Ο Ευαγγελισμός” & “Πολυκλινική” ανακοινώνει την πρόσληψη 316 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Θα προσληφθούν:

  • ΥΕ Προσωπικό καθαριότητας, καθαρίστριες (282 θέσεις)
  • ΥΕ Προσωπικό καθαριότητας, Εργάτες/τριες (28 θέσεις)
  • ΔΕ Προσωπικό φύλαξης (τέσσερις θέσεις)
  • ΥΕ Προσωπικό φύλαξης (δύο θέσεις)

ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο. Αιτήσεις έως 31 Δεκεμβρίου!

Τηλέφωνο: 213 2041396, 213 2041233