ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Σε 376 προσλήψεις εποχικών και μόνιμων υπαλλήλων προχωρούν διάφοροι φορείς του δημοσίου για να στελεχώσουν τόσο τις υπηρεσίες τους όσο και τα νομικά πρόσωπα αυτών,που χρειάζονται άμεση ενίσχυση απο προσωπικό.
Το Dimosio.gr συγκέντρωσε τις προκηρύξεις που η ημερομηνία υποβολής τους λήγει σήμερα και σας τις παρουσιάζει!
Συγκεκριμένα πρόκειται για 376 θέσεις σε Δήμους, Περιφέρειες και φορείς του δημοσίου.

Αναλυτικά οι προκηρύξεις:

 • Ο Δήμος Σέρβιων ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών.
Επικοινωνία:
24643 50104, 24643 50122
Δείτε την προκήρυξη εδώ
 • Ο Δήμος Δομοκού ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών.
Επικοινωνία:
22323 50210
Δείτε την προκήρυξη εδώ
 • Ο Δήμος Κρωπίας ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. διάρκειας 2 μηνών με δικαίωμα παράτασης 2 μηνών.
Επικοινωνία:
210 6026272
Δείτε την προκήρυξη εδώ
 • Ο Δήμος Κρωπίας ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ΥΕ εργατών Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών με δυνατότητα παράτασης 2 μηνών.
Επικοινωνία:
210 6026272
Δείτε την προκήρυξη εδώ
 • Ο Δήμος Θηβαίων ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Επικοινωνία:
22623 50684
Δείτε την προκήρυξη εδώ
 • Η Περιφέρεια Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη 33 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών.
Επικοινωνία:
213 2065831
Δείτε την προκήρυξη εδώ
 • Ο Δήμος Σαρωνικού ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ΥΕ Εργάτη Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών.
Επικοινωνία:
22993 20320-1
Δείτε την προκήρυξη εδώ
 • Ο Δήμος Αίγινας ανακοινώνει την πρόσληψη 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών.
Επικοινωνία:
22973 20034
Δείτε την προκήρυξη εδώ
 • Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ΔΕ Οδηγών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 3 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 08/09/2020-09/09/2020

Επικοινωνία:
22313 54709
Δείτε την προκήρυξη εδώ
 • Ο Δήμος Ρεθύμνης ανακοινώνει την πρόσληψη 87 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 07/09/2020-09/09/2020

Επικοινωνία:
28313 41361, 28313 41380 και 28313 41352
Δείτε την προκήρυξη εδώ
 • Ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου ανακοινώμει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών.
Επικοινωνία:
210 9760505
Δείτε την προκήρυξη εδώ
 • Το Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» του Δήμου Σιθωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/07/2021, ως ακολούθως:

3 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμοι
1 ΥΕ Καθαριότητα Εσωτερικών Χώρων

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 31/08/2020-09/09/2020

Επικοινωνία:
23750 20152
Δείτε την προκήρυξη εδώ
 • Ο Δήμος Πειραιώς ανακοινώνει την πρόσληψη 187 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

115 άτομα διάρκειας 3 μηνών
39 άτομα διάρκειας 4 μηνών
33 άτομα διάρκειας 4 μηνών

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 07/09/2020-09/09/2020

Επικοινωνία:
213 2022566, 213 2022250, 213 2022256