Αρχική Εποχικοί Νέες θέσεις εργασίας στο Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων

Νέες θέσεις εργασίας στο Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

  • 1 ΤΕ Πληροφορικής
  • 1 ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Επικοινωνία:

26613 61542-3

Δείτε την προκήρυξη εδώ.