Αρχική Εποχικοί 43 προσλήψεις στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας

43 προσλήψεις στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
43 Γιατρούς και Διερμηνείς προτίθεται να προσλάβει η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ), προκειμένου να προσφέρουν υπηρεσίες στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών.
Στην πρώτη προκήρυξη η ΑΕΜΥ θα προσλάβει προσωπικό συνολικού αριθμού 18 ατόμων (Διερμηνείς), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για διάρκεια έως τις 31/12/2019 με καθεστώς πλήρους και
αποκλειστικής απασχόλησης για τη στήριξη του Έργου «Υπηρεσίες
Διερμηνείας»της Δράσης «Ανάπτυξη των Παρεχόμενων Υπηρεσιών στα
Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών (Ξάνθη, Δράμα, Αμυγδαλέζα, Ταύρος, Κόρινθος, Ορεστιάδα, Λέσβος, Κως).
Στην δεύτερη προκήρυξη ο φορέας θα ενισχυθεί με 7 Γιατρούς (ειδικότητας Γενικής ιατρικής ή Παθολόγους), 7 Ψυχιάτρους, 6 ΠΕ Νοσηλευτές και 5 ΤΕ Επισκέπτες Υγείας, οι οποίοι θα αναλάβουν καθήκοντα στα Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών και θα απασχοληθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και διάρκεια έως τις 31/12/2019.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται έως τις 4 Μαίου στη διεύθυνση:ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.),

ΟΔΟΣ: Γ. ΔΑΜΑΣΚΟΥ 1,Τ.Κ. 13677, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ- ΑΧΑΡΝΑΙ,Υπόψη:
Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.