Αρχική Μόνιμοι ΑΣΕΠ: 487 μόνιμες προσλήψεις σε 6 φορείς του δημοσίου

ΑΣΕΠ: 487 μόνιμες προσλήψεις σε 6 φορείς του δημοσίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μέσα στο Νοέμβριο ανοίγει η αυλαία για 3 μεγάλες προκηρύξεις που αφορούν τη πλήρωση 487 μόνιμων θέσεων εργασίας σε 6 φορείς του δημοσίου. Η πρώτη προκήρυξη αφορά 53 θέσεις εργασίας στους φορείς ΑΑΔΕ, ΑΕΜΥ, ΕΚΕΨΥΕ και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Η δεύτερη προκήρυξη προβλέπει τη πρόσληψη 99 τακτικών υπαλλήλων στο Γ.Ν Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου Ν.Π.Ι.Δ.», ενώ  η τρίτος και τελευταίος διαγωνισμός αφορά τη πρόσληψη 335 μόνιμων υπαλλήλων στον ΟΑΕΔ.

Αιτήσεις τώρα για 53 μόνιμους σε 4 φορείς

Ξεκινά στις 7 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 13Κ/2017 του ΑΣΕΠ , που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 53 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.) και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων). Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο Δείτε ΕΔΩ τις θέσεις

99 προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου Ν.Π.Ι.Δ.»

Λίγες ημέρες αργότερα και συγκεκριμένα στις 13 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα ξεκινά η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 14Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 35/20-10-2017, τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 99 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών ετών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου Ν.Π.Ι.Δ.»

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης είναι:

  • 2 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
  • 48 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
  • 8 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
  • 1 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
  • 2 ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
  • 20 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
  • 6 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
  • 2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  • 10 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

335 μόνιμες θέσεις εργασίας στον ΟΑΕΔ

Από τις 15 Νοεμβρίου ξεκινά η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ που αφορά τη πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 335 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού – ΟΑΕΔ.

Αναλυτικά οι θέσεις θα καλυφθούν ως εξής:

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), τριακόσιες πέντε (305) θέσεις.

Κλάδων/Ειδικοτήτων:

– ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Εργασιακοί Σύμβουλοι Ανέργων), διακόσες είκοσι μία (221) θέσεις.

– ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Εργασιακοί Σύμβουλοι Εργοδοτών), ογδόντα τέσσερις (84) θέσεις.

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), τριάντα (30) θέσεις.

Κλάδου/Ειδικότητας: ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού (Εργασιακοί Σύμβουλοι Ανέργων).

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης.