Αρχική Υγεία ΠΟΕΔΗΝ: Άμεση απόσυρση του νοσμοσχεδίου για την ψυχική υγεία

ΠΟΕΔΗΝ: Άμεση απόσυρση του νοσμοσχεδίου για την ψυχική υγεία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απόσυρση του νομοσχεδίου για τη “Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων και Πολύπλοκων Νοσημάτων και άλλες διατάξεις”, που κατέθεσε πρόσφατα το υπουργείο Υγείας στην Βουλή, ζητά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ).

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Ομοσπονδία, με το νομοσχέδιο βαίνουν προς κατάργηση τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, εισάγεται ο ιδιωτικός τομέας στην διαχείριση και την αντιμετώπιση της ψυχικής νόσου και, ταυτοχρόνως, αναλαμβάνει ρόλο μεγαλοεργολάβου στον τομέα της ψυχικής υγείας η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ) Α.Ε. Παράλληλα, καλεί σε εγρήγορση τον κόσμο της υγείας, προκειμένου να σωθεί η Ψυχική Υγεία που είναι ο πυρήνας του Κοινωνικού Κράτους.

Όπως αναφέρεται, το νομοσχέδιο για τη Ψυχική Υγεία προβλέπει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

-Σύσταση εντεκαμελούς επιστημονικής επιτροπής ψυχικής υγείας ενηλίκων σε κάθε Τομέα Ψυχικής Υγείας.

-Σύσταση εννεαμελούς επιστημονικής επιτροπής σε κάθε τομέα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων.

-Σύσταση Περιφερειακών Διοικήσεων Ψυχικής Υγείας.

-Μεταφορά του συνόλου των οργανικών και προσωποπαγών θέσεων του ιατρικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού των καταργούμενων σύμφωνα με το άρθρο 30 του νόμου 4052/2012 ψυχιατρικών νοσοκομείων.

-Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά θα λειτουργεί ως μονάδα του ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής.

-Η καταγραφή των κρουσμάτων καρκίνου στο Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών από ιατρικό, διοικητικό κλπ προσωπικό νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών είναι υποχρεωτική.

-Ιατροί χωρίς ειδικότητα οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιητικό γενικής ιατρικής και κατά την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου υπηρετούν στις Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση εντάσσονται ως γενικοί ιατροί στον κλάδο ιατρών ΕΣΥ.

-Η δυνατότητα στους μόνιμους υπαλλήλους των ΝΠΔΔ και άλλων φορέων που εποπτεύονται από το υπουργείο Υγείας να μετατάσσονται υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις (πτυχίο ιατρικής κ.ά) σε κενές οργανικές θέσεις ιατρών, οδοντιάτρων και φαρμακοποιών ΕΣΥ επεκτείνεται και στους υπαλλήλους των άλλων υπουργείων.

-Οι μηχανικοί ΠΕ και ΤΕ που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα με την οριζόμενη διαπιστωτική πράξη του διοικητή ΙΚΑ ΕΤΑΜ και υπηρετούν στις ΔΥΠΕ σε θέσεις κλάδου μηχανικών, οι οποίες συστάθηκαν στις 7 Μαΐου 2014 με KYA, δικαιούνται των νόμιμων αποδοχών τους και για το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την ανωτέρω ημερομηνία σύστασης των θέσεων έως την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων τους.

-Απαλλάσσονται της υποχρέωσης έκδοσης της απαιτούμενης βεβαίωσης λειτουργίας, καθώς και των αντίστοιχων διοικητικών κυρώσεων και προστίμων οι ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που λειτουργούν χωρίς αυτήν κατά την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου και για όσο χρονικό διάστημα παραμένουν εγκατεστημένοι και παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον ίδιο επαγγελματικό χώρο.

-Συνίσταται στο ΚΕΕΛΠΝΟ “Γραφείο Πρόληψης Ατυχημάτων σε Ενδοχώρια Ύδατα”. Με υπουργική απόφαση θα ρυθμιστούν θέματα όπως ίδρυση και λειτουργία ναυαγοσωστικών σχολών και στελέχωσής τους.

-Προβλέπεται η δυνατότητα παροχής στο προσωπικό του ΕΟΦ κινήτρου απόδοσης ανά έτος. Το ποσό θα καθορίζεται από την υπέρβαση του θετικού δημοσιονομικού στόχου και δεν θα ξεπερνά τα 700.000 συνολικά. Το συγκεκριμένο ποσό συμψηφίζεται με κάθε είδος υπερβάλλουσας μείωσης ή προσωπικής διαφοράς.

-Μειώνεται σε επτά από εννέα ο αριθμός των μελών της Ειδικής Επιτροπής που καταρτίζει τον κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων.