Αρχική Εποχικοί 32 συμβασιούχοι στο δήμο Αιγάλεω

32 συμβασιούχοι στο δήμο Αιγάλεω

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Αιγάλεω ανακοινώνει την πρόσληψη 32 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως: 

3 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων (με άδεια Γ’ Κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
2 ΔΕ Ηλεκτρολόγοι
27 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο:
213 2044906, 213 2044959