Αρχική Εποχικοί 31 προσλήψεις στον δήμο Κηφισιάς

31 προσλήψεις στον δήμο Κηφισιάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Προσλήψεις µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 31 ατόµων, δρομολογεί ο δήμος Κηφισιάς.

Συγκεκριμένα θα προσληφθούν 28 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας, 2 ∆Ε Οδηγοί Απορριµµατοφόρων και ένας ∆Ε Χειριστής Σαρώθρων.