ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με νέο εποχικό προσωπικό ενισχύονται φορείς του δημοσιου τομέα προκειμένου να καλύψουν τις πρόσκαιρες ανάγκες τους. Βρείτε τώρα και κάντε αίτηση σε μια απο τις 200 Θέσεις εργασίας στον Δημόσιο Τομέα που είναι διαθέσιμες αυτή την στιγμή!

Άλιμος

Ο Δήμος Αλίμου ανακοινώνει την πρόσληψη 40 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Τηλέφωνο: 213 2008063, 213 2008065

Καταληκτική Ημερομηνία Αιτήσεων: 25/11/2019

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://diavgeia.gov.gr/doc/97%CE%A0%CE%9E%CE%A9%CE%A8%CE%92-3%CE%A8%CE%94?inline=true

Καλαμαριά

Ο Δήμος Καλαμαριάς ανακοινώνει την πρόσληψη 29 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών.

Τηλέφωνο: 2313 314230, 2313 314202

Καταληκτική Ημερομηνία Αιτήσεων: 25/11/2019

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://trikalahospital.gr/wp-content/uploads/2019/11/sox_11_2019.pdf

Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων

Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων ανακοινώνει την πρόσληψη 45 ατόμων ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Τηλέφωνο: 24313 50725, 24313 50635

Καταληκτική Ημερομηνία Αιτήσεων: 29/11/2019

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://trikalahospital.gr/wp-content/uploads/2019/11/sox_11_2019.pdf

Πειραιάς

Ο Δήμος Πειραιά ανακοινώνει την πρόσληψη σαράντα δύο (42) ατόµων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών.

Τηλέφωνο: 213 2022566, 250 , 256

Καταληκτική Ημερομηνία Αιτήσεων: 25/11/2019.

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A99%CE%99%CE%A8%CE%A9%CE%9E%CE%A5-%CE%9A%CE%A9%CE%A4?inline=true

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κατερίνης

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κατερίνης ανακοινώνει την πρόσληψη 9 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Καταληκτική Ημερομηνία Αιτήσεων: 28/11/2019

Τηλέφωνο: 23510 45315

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A353%CE%9F%CE%95%CE%A4%CE%A1-5%CE%A60?inline=true