Αρχική ΑΣΕΠ Προσλήψεις στο δημόσιο – Το ΑΣΕΠ προτείνει γραπτές εξετάσεις και συνέντευξη

Προσλήψεις στο δημόσιο – Το ΑΣΕΠ προτείνει γραπτές εξετάσεις και συνέντευξη

1480
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τεκτονικές αλλαγές στο σύστημα προσλήψεων στο Δημόσιο, με επαναφορά των ειδικών γραπτών διαγωνισμών και επανεκτίμηση των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφίων, προτείνει, μεταξύ άλλων, το ΑΣΕΠ μέσω της ετήσιας έκθεσής του.

Ειδικότερα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην έκθεση «θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα δημιουργίας ενός συστήματος εισαγωγής στο Δημόσιο με ένα συνδυασμό

α) ειδικής γραπτής δοκιμασίας που θα διεξάγεται περιοδικά (π.χ. ανά τριετία) και της οποίας τα αποτελέσματα θα ισχύουν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα (ο ν.3812/2009 προέβλεπε δεκαετή ισχύ) και

β) τυπικών προσόντων ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις και ιδίως ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας θα μπορούσε να περιλαμβάνεται και η διαδικασία των συνεντεύξεων για τους διοριστέους και ένα αριθμό επιλαχόντων».

Την ίδια στιγμή στην 60σέλιδη έκθεσή της, η ανεξάρτητη αρχή επισημαίνει ότι την τελευταία τετραετία έχει παρατηρηθεί μία αύξηση του αριθμού των υπαλλήλων που υπηρετούν στο Δημόσιο ως εποχικό και έκτακτο προσωπικό κατά 21,31% και μία μείωση του αριθμού των τακτικών υπαλλήλων του Δημοσίου κατά 5,6%.

Ειδικότερα, το 2016 προκηρύχθηκαν 5.584 θέσεις μονίμων υπαλλήλων, υπαλλήλων με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ειδικού επιστημονικού προσωπικού, ενώ ελέγχθηκαν ανακοινώσεις για 12.125 θέσεις εποχικού προσωπικού, υπαλλήλων με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με συμβάσεις μίσθωσης έργου.

Από το σύνολο των περυσινών μονίμων προσλήψεων, τη μερίδα του λέοντος με ποσοστό 62,43% είχε το υπουργείο Υγείας (μαζί με το ΕΚΑΒ) και ακολουθεί το υπουργείο Δικαιοσύνης με 11,19%, ενώ για το εποχικό προσωπικό σε υπουργεία οι τέσσερις στις δέκα θέσεις αφορούσαν το ενιαίο υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ