κατασκευή ιστοσελίδων | προώθηση ιστοσελίδων: ClickMedia
δικτυακή πύλη για την εργασία, την εκπαίδευση και την δημόσια διοίκηση
Get Adobe Flash player
5 θέσεις με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)
Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Φεβρουάριος 4, 2015 Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την κάλυψη των αναγκών Διαχειριστικής υποστήριξης του Υποέργου 1 και της Δράσης 4 «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και δειγματικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» της Πράξης «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» με κωδικούς ΟΠΣ 479325 και με κωδικούς ΣΑΕ 2014ΣΕ24580051 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως πέντε (5) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης Α.Ε.Ι./ Α.Τ.Ε.Ι. (φυσικά πρόσωπα – ελεύθερους επαγγελματίες) και συγκεκριμένα: - Έως δύο (02) στελέχη Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης (Οικονομολόγοι - Λογιστές) (κωδ. θέσεων Π. 4.1.) και - Έως τρία (03) στελέχη Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης, (κωδ. θέσεων Π.4.2). Περισσότερες πληροφορίες: http://www.iep.edu.gr/
Πρόγραμμα Εξ' Αποστάσεως Επιμόρφωσης από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Παν. Ιωαννίνων με θέμα: «Νεοελληνική Λογοτεχνία και Ψηφιακές Τεχνολογίες»
Μετά από την επιτυχημένη υλοποίηση του επιμορφωτικού προγράμματος «Νεοελληνική Λογοτεχνία και Ψηφιακές Τεχνολογίες», το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προσφέρει ξανά το πρόγραμμα στον εαρινό κύκλο (2 Μαρτίου - 6 Ιουλίου 2015). Ενημερωθείτε αναλυτικά στο http://www.digilit-edu.net και κάντε σήμερα την αίτησή σας! ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: ® Σε φιλολόγους ® Σε εκπαιδευτικούς και εργαζόμενους στον χώρο της εκπαίδευσης ® Σε φοιτητές και αποφοίτους φιλοσοφικών σχολών, σχολών ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών & επιστημών της αγωγής ® Σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή ενδιαφέροντα ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: ® Η λογοτεχνία στο διαδίκτυο: έρευνα σε ψηφιακές βιβλιοθήκες, πύλες και βάσεις δεδομένων ® Αξιολόγηση και δημιουργική αξιοποίηση ψηφιακού και πολυμεσικού υλικού ® Χρήσεις ψηφιακών εφαρμογών στη διδακτική της λογοτεχνίας ® Ειδικό λογισμικό στη φιλολογική έρευνα ® Ψηφιακή λογοτεχνία κ.ά. Πληροφορίες: Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΚΕΔΙΒΙΜ) τηλ. 26510-09141, 26510-09131, e-mail: elearn@uoi.gr (link sends e-mail) , website: www.digilit-edu.net
Εγκριση 17 προσλήψεων στην Πληροφορική
Δεκαεπτά προσλήψεις πτυχιούχων πληροφορικής για την κάλυψη οργανικών θέσεων στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης αναμένεται να δρομολογηθούν. Ο δρόμος για την υποβολή του αιτήματος στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού άνοιξε μετά την πρόσφατη υπογραφή του αρμόδιου υφυπουργού Εργασίας Βασίλη Κεγκέρογλου για τη θέση που προορίζεται για ΑΜΕΑ.
ΑΣΕΠ- Διαγωνισμός για 49 δόκιμους Λιμενοφύλακες
Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου/ Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής προκηρύσσει διαγωνισμό για την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή σαράντα εννέα (49) Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρών- γυναικών). H προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 20/23-12-2014, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) και αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου  Λ.Σ.– ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια» (http://diavgeia.gov.gr) (ΑΔΑ: ΩΙΘ8ΟΠ-69Θ), από όπου μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι. Στην προκήρυξη αναφέρονται, μεταξύ άλλων, η ηλικία και τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων, οι διαδικασίες του διαγωνισμού, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία. Κατάθεση δικαιολογητικών, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία, είτε αυτοπροσώπως (ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο)(κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 14:00), από την 07-01-2015, ημέρα Τετάρτη  μέχρι και την  30-01-2015, ημέρα Παρασκευή στη Σχολή Λιμενοφυλάκων (τέρμα Οικονόμου και Ξανθοπουλίδου, Χατζηκυριάκειο, Πειραιάς, Τ.Κ. 18510).        

Εποχικοί

Προκηρύξεις

Εκδηλώσεις

 • Πανελλήνιος Ποιητικός Διαγωνισμός
  Η Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρία «Τέχνη» Κιλκίς  ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει τον Εικοστό Πανελλήνιο Ποιητικό Διαγωνισμό με τίτλο «Κούρος Ευρωπού», με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Οι ποιητικές συλλογές που θα σταλούν για το διαγωνισμό πρέπει: 1) Να μην έχουν εκδοθεί. 2) Να είναι δακτυλογραφημένες σε τρία αντίτυπα. 3) Να είναι 20 έως 30 σελίδες η κάθε μία. 4) Οι συλλογές να στέλνονται με ψευδώνυμο. Σε δεύτερο κλειστό φάκελο αλληλογραφίας ο υποψήφιος εξωτερικά θα αναγράφει πάλι το ψευδώνυμό του και μέσα τα πραγματικά του στοιχεία (όνομα, επίθετο, διεύθυνση, τηλέφωνο και e-mail, αν έχει). Ο δεύτερος αυτός φάκελος θα ανοιχθεί από την επιτροπή του διαγωνισμού μόνο σε περίπτωση βράβευσης της συλλογής.  Τα ποιητικά έργα δεν θα επιστραφούν. Ποιήτριες και ποιητές που έλαβαν το Α΄ Βραβείο σε προηγούμενους διαγωνισμούς της Μ.Κ.Ε. ‘’ΤΕΧΝΗ’’ ΚΙΛΚΙΣ δεν ξαναβραβεύονται. Οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν τα έργα τους έως την 31η Μαρτίου 2015 στη διεύθυνση: ΤΕΧΝΗ Μ.Κ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ, 25ης Μαρτίου 20, Κιλκίς, Τ.Κ. 611 00, τηλ. 23410 24217, κινητό 6944 244761. Η μη τήρηση έστω και ενός από τους παραπάνω όρους του διαγωνισμού συνεπάγεται τον αποκλεισμό του υποψηφίου. Η κρίση των έργων θα γίνει από 7μελή Κριτική Επιτροπή. Τα χρηματικά βραβεία που θα απονεμηθούν (Α΄ 500 €, Β΄ 300 € και Γ΄ 200 €) θα συνοδεύονται από ένα αγαλματίδιο, ομοίωμα του ‘’Κούρου του Ευρωπού’’. Πηγή: www.diorismos 
 • Διαγωνισμός συγγραφής κειμένου σχετικά με τη διεύρυνση της ΕΕ
  Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Φεβρουάριος 27, 2015 «Τόσο ίδιες, τόσο διαφορετικές, τόσο Ευρωπαϊκές.» Διαγωνισμός συγγραφής κειμένου σχετικά με τη διεύρυνση της ΕΕ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποιεί ένα διαγωνισμό συγγραφής κειμένου με τίτλο «Τόσο ίδιες. Τόσο διαφορετικές. Τόσο Ευρωπαϊκές.» Νέοι άνθρωποι από όλη την Ευρώπη έχουν προσκληθεί να μοιραστούν τις απόψεις τους με άρθρο τους που δεν θα ξεπερνά τις 1000 λέξεις με το οποίο θα απαντούν σε ένα ή και τα δύο ερωτήματα που παρατίθονται: - Ποια είναι η εμπειρία σου σε μία διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση; - Πώς μπορεί η διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί στις μελλοντικές προκλήσεις; Ο διαγωνισμός συγγραφής θα διεξαχθεί έως τις 27 Φεβρουαρίου 2015 και είναι ανοιχτός σε νέους ανθρώπους, ηλικίας 18-25 ετών, που είναι πολίτες των 28 Κρατών Μελών της ΕΕ. Εθνικές κριτικές επιτροπές θα επιλέξουν έναν νικητή ανά χώρα, που θα προσκληθεί σε μια τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στις Βρυξέλλες. Επίσης, τα βραβευθέντα άρθρα τους θα δημοσιευθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα δοθούν σε ευρωπαϊκά κορυφαία Ενημερωτικά Μέσα για δημοσίευση. Πηγή: http://career.duth.gr
 • Ημερίδα: Αποτίμηση πιλοτικών προγραμμάτων στη διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων
  Το Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει ημερίδα με θέμα: Αποτίμηση τριετούς εφαρμογής των πιλοτικών προγραμμάτων στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: Σκέψεις και προβληματισμοί. Η ημερίδα, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014 στο χώρο του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Αγίας Σοφίας & Δελμούζου 1) από τις 10.00-13.30, απευθύνεται σε όλους/-ες τους/τις φιλολόγους, ανεξάρτητα από το αν έχουν εφαρμόσει ή όχι τα πιλοτικά προγράμματα διδασκαλίας στα σχολεία που υπηρετούν. Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν εισηγήσεις: (α) από τους υπεύθυνους σχεδιασμού των ΑΠΣ, (β) από τους διδάσκοντες του ΠΠΣΠΘ που εφάρμοσαν επί τρία χρόνια τα ΑΠΣ και (γ) από σχολικές συμβούλους φιλολόγων στα σχολεία αρμοδιότητας των οποίων εφαρμόστηκαν και/ή εφαρμόζονται τα πιλοτικά προγράμματα. Μετά το πέρας των εργασιών της ημερίδας, θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση και να την αποστείλουν στο email: mail@lyk-aei-thess.thess.sch.gr (link sends e-mail) του Σχολείου, μέχρι την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Πηγή: www.diorismos.gr
 • Μουσική βραδιά στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Περιστερίου
  Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 19:30 μ.μ. η Δημοτική Βιβλιοθήκη Περιστερίου συνεχίζει τις μουσικές συναντήσεις με χαρούμενο Χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα στην αίθουσα της Μουσικής Βιβλιοθήκης «Νάνα  Μούσχουρη» (Σκρα 62 & Αδριανουπόλεως, Περιστέρι).   Το πρόγραμμα επιμελείται και παρουσιάζει η δασκάλα του Εθνικού Ωδείου και μουσικός Μαρία Πάγκαλη μαζί με τα παιδιά του Εθνικού Ωδείου. Σας περιμένουμε όλους για μια όμορφη μουσική βραδιά. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
 • Πανελλήνιο Συνέδριο
  Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει Πανελλήνιο Συνέδριο Πολιτικής Ιστορίας που θα πραγματοποιηθεί στη Φλώρινα στις 11 και 12 Δεκεμβρίου 2014, με θέμα: Από την Ρόζα Λούξεμπουργκ στο Τερατώδες Είδωλο της Ευρώπης. Αναλυτικότερα: http: www.greek-language.gr
 • Συνέδριο από το Α.Π.Θ
  Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. διοργανώνει συνέδριο με θέμα: Δρόμοι του Δεκεμβρίου: από το Λίβανο στην Αθήνα, 1944. Το συνέδριο θα διεξαχθεί στις 4-6 Δεκεμβρίου 2014 στο Αμφιθέατρο ΙΙ του Κτιρίου ΚΕ∆ΕΑ, ΑΠΘ (3ης Σεπτεμβρίου – Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη). Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα του συνεδρίου, στην ιστοσελίδα, http: www.greek-language.gr
 • Ομιλία: «Αναλυτική Μελέτη της Τάξης και του Χάους»
  Τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 12:00 στο Συνεδριακό Κέντρο του Τμήματος Φυσικής «Αριστοτέλης», ο διακεκριμένος Καθηγητής και Ακαδημαϊκός κ. Γεώργιος Κοντόπουλος, τ. Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, θα διαπραγματευθεί το εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα: «Αναλυτική Μελέτη της Τάξης και του Χάους».   Το Αμφιθέατρο «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» του Συνεδριακού Κέντρου του Τμήματος Φυσικής του Παν/μίου Αθηνών που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη στα Ιλίσια.
 • Καθηγητές του ΑΠΘ λένε στον Καφέ της Επιστήμης τα μυστικά του σύμπαντος
  Υπάρχουν στοιχεία που συνδέουν τις διαφορετικές διαδικασίες της κοσμολογίας, της βιολογίας, της γλώσσας, του πολιτισμού και της τεχνολογίας σε μία ενιαία εξέλιξη; Ποιά είναι η καθοδηγούσα δύναμη αυτής της ακατανίκητης συνεχούς αλλαγής στο σύμπαν; Τα παραπάνω ερωτήματα θα απαντηθούν στη φιλική ατμόσφαιρα ενός καφέ (café), στη διάρκεια μίας σειράς συναντήσεων. Στη πρώτη συνάντηση, με θέμα “Η λογική της Λογικής - Από τον Αριστοτέλη στην κβαντική λογική και τον Gödel”, εισηγητές θα είναι ο Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ., Αργύρης Νικολαΐδης και ο φοιτητής του Μαθηματικού Τμήματος του Α.Π.Θ., Ζαφείρης Μαστροκώστας. Συμπράττει, μουσικά, ο Θοδωρής Παπαδημητρίου, με κοντσέρτο βιολοντσέλου.  Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 21.00, στο καφενείο "Ο μέρμηγκας" (Αρμενοπούλου 26, Πλατεία Ροτόντα, Θεσσαλονίκη). “Τροποποιήσαμε ελαφρά τον τίτλο. Αντικαταστήσαμε το a με @, υποδηλώνοντας ότι θα μας απασχολήσουν σύγχρονα θέματα και προβλήματα που προέρχονται από την τεχνολογία. Στην λέξη Sciences αντικαταστήσαμε το e με ε, σημάδι ότι θα διερευνήσουμε τα θέματα μέσα και χάρη σ' ένα ελληνικό βλέμμα” υποστηρίζουν οι διοργανωτές της εκδήλωσης. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα, που εμπνέεται από το έργο του Joan Miró "Η γένεσις του κόσμου", 1925  http://cafe-sciences.web.auth.gr/

Εκπαίδευση

 • Προκήρυξη δωρεάν συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Αειφόρος Τουρισμός στην ΕΕ" του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet
  Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Ιανουάριος 30, 2015 Η Μονάδα Ευρωπαϊκού Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη θεματική «Αειφόρος Τουρισμός στην ΕΕ» και προκηρύσσει διαγωνισμό για: Α) 25 υποτροφίες δωρεάν συμμετοχής στο Σεμινάριο «Αειφόρος Τουρισμός στην ΕΕ» (Αθήνα, 9/2/2015-23/3/2015) και Β) 3 υποτροφίες για την απόκτηση του Διπλώματος Εξειδίκευσης «Jean Monnet Diploma in Sustainable Tourism Management» (Κως, 1-8/5/2015). Για την υποβολή υποψηφιοτήτων είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της Αίτησης Συμμετοχής και η ηλεκτρονική αποστολή της συνοδευόμενης από Βιογραφικό Σημείωμα στη διεύθυνση jmcenter-athens@pspa.uoa.gr (link sends e-mail) μέχρι την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015.
 • Δωρεάν Μεταπτυχιακά 2014-15 στα ΑΕΙ
  Όσοι έχετε αποφασίσει να αποκτήσετε άλλο ένα εφόδιο για την αγορά εργασίας αλλά δεν υπάρχει ο ανάλογος κουμπαράς για ένα ακριβό μεταπτυχιακό, τώρα είναι η ώρα: Αυτή την περίοδο, και μέχρι τον Οκτώβριο, λήγουν οι προθεσμίες αρκετών εκ των δωρεάν προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών στα ελληνικά Πανεπιστήμια. Πηγή: www.in2life.gr  
 • Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
  Με τίτλο: «Εφαρμοσμένη Υπολογιστική Δομική Μηχανική». Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Β 3576/31-12-2014 Υπουργική Απόφαση με την οποία εγκρίνεται από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 η λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με τίτλο: «Εφαρμοσμένη Υπολογιστική Δομική Μηχανική». Πηγή:http://www.et.gr
 • Σχολείο Ανοιχτού Κώδικα για Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών στο INNOVATHENS
  Το σχολείο ανοιχτού κώδικα διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου «Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ» και έχει σαν σκοπό την εκπαίδευση των συμμετεχόντων στην ανάπτυξη και επέκταση ανοιχτού λογισμικού για Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS). Πρόκειται για ένα εισαγωγικό, αλλά εντατικό σχολείο σε θέματα χρήσης και ανάπτυξης ΕΛ/ΛΑΚ GIS. Στο σχολείο θα επιδειχθούν οι βασικές αρχές αναπαράστασης γεωχωρικής πληροφορίας και μέσα από συνεχή πρακτικά παραδείγματα με ανοικτά γεωχωρικά δεδομένα, οι παριστάμενοι θα εξοικειωθούμε με όλες τις πλευρές πρακτικής αξιοποίησης των GIS. Για τις ανάγκες του σχολείου θα αξιοποιηθούν ανοικτά γεωχωρικά δεδομένα από το OpenStreetMap και το geodata.gov.gr σε σενάρια χρήσης και εφαρμογές που δείχνουν την πραγματική λειτουργία και ωφέλεια των GIS. Αυτή την εβδομάδα, από 8 έως 14 Ιανουαρίου πραγματοποιούνται στο χώρο του INNOVAthens, στην Τεχνόπολη στο Γκάζι, πέντε εξάωρα σεμινάρια: 1. Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2014: Εισαγωγή στη γεωχωρική πληροφορία και τα GIS 2. Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2014: Συνεισφορά στο OpenStreetMap 3. Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2014: Portal εξυπηρέτησης ανοιχτών γεωχωρικών δεδομένων 4. Τρίτη 13 και Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2014: Ανάπτυξη κώδικα και συμμετοχή στην κοινότητα του GRASS GIS Προϋποθέσεις συμμετοχής Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν: * Απλές γνώσεις χειρισμού υπολογιστών * Είναι υποχρεωτικό να έχετε τον φορητό υπολογιστή μαζί σας. Είναι επιθυμητή (όχι όμως υποχρεωτική) η εξοικείωση με έννοιες γεωγραφίας (π.χ. συστήματα αναφοράς, μετασχηματισμοί) * Είναι επιθυμητή (όχι όμως υποχρεωτική) η ενασχόληση με μια συγκεκριμένη θεματική περιοχή αξιοποίησης GIS (π.χ. τοπογραφία, μελέτες, στατιστικές έρευνες) Οφέλη Οι δεξιότητες και τα μεταφέρσιμα προσόντα που θα αποκομίσουν οι συμμετέχοντες είναι: *Εξοικείωση με τις κυριότερες ΕΛ/ΛΑΚ εφαρμογές και πρότυπα για διαχείριση γεωπληροφορίας *Ισοδύναμες λύσεις ΕΛ/ΛΑΚ με κλειστά προϊόντα *Εκμάθηση του πλαισίου συνεργασίας και συνεισφοράς εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ *Παραδείγματα πρακτικής αξιοποίησης εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ Για την καλύτερη οργάνωση του σεμιναρίου όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εγγραφούν στη σχετική φόρμα . Παρακαλούμε να εγγραφείτε μόνο εάν είστε σίγουροι ότι θα παρακολουθήσετε το εργαστήριο. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Πηγή: http: www.epixeiro.gr  και http://career.duth.gr
 • Κατάρτιση και συμβουλευτική για απολυμένους και νέους ανέργους
  Ειδικό πρόγραμμα για 1.013 ανέργους προωθεί με απόφασή του το υπουργείο Εργασίας, το οποίο δημοσίευσε τη σχετική πρόσκληση για την επιλογή του δικαιούχου. Στο νέο πρόγραμμα, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, θα ενταχθούν 508 απολυμένοι της εταιρείας NUTRIART (ΚΑΤΣΕΛΗΣ), η οποία έχει τερματίσει τη δραστηριότητά της στη χώρα μας, και τέλος 505 νέοι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης, (NotinEmployment, Education, Training) και ειδικότερα: Νέοι ηλικίας κάτω των 30 ετών (15-29), οι οποίοι είναι οικονομικά μη ενεργοί ή άνεργοι (συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων), είτε είναι εγγεγραμμένοι ως αναζητούντες εργασία είτε όχι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επαγγελματική συμβουλευτική, ανάπτυξη φυτωρίου επιχειρήσεων, κατάρτιση, συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, εξειδικευμένη κατάρτιση/επιμόρφωση και επιδότηση κινητικότητας. Στο συμβουλευτικό σκέλος συμμετέχουν όλοι οι ωφελούμενοι, ενώ η ανάπτυξη και λειτουργία θερμοκοιτίδας έχει στόχο την παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης 70 ωφελουμένων (απολυμένων ατόμων και NEETs) οι οποίοι πρόκειται να δραστηριοποιηθούν ως νέοι επιχειρηματίες. Τέλος, η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων βασισμένων στην αποτύπωση προσόντων και τη διάγνωση των αναγκών των ωφελούμενων και της αγοράς εργασίας. Η πρόσκληση απευθύνεται σε Φορείς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που τελούν υπό την εποπτεία του Δημοσίου καθώς και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ενώ η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 16 Ιανουαρίου 2015. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα http://www.esfhellas.gr Πηγή:Ethnos.gr
 • Δημόσια διαβούλευση για την εποπτεία των φορέων χορήγησης πιστοποιητικών ξένων γλωσσών
  Σε δημόσια διαβούλευση, σύμφωνα με το ν.4048/2012 (ΦΕΚ 34/τΑ΄/-23-02-2014), εισήχθη το σχέδιο νόμου για την Διαδικασία πιστοποίησης και εποπτείας των Φορέων χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών της ημεδαπής και αναγνώρισης φορέων της αλλοδαπής και αντιστοίχισης τίτλων γνώσης ξένων γλωσσών της αλλοδαπής με τα πιστοποιητικά της ημεδαπής, με σκοπό την αναβάθμιση των δομών και τη λειτουργία τους. Μπορείτε να συμμετάσχετε στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης του σχεδίου νόμου, υποβάλλοντας  παρατηρήσεις , σχόλια και προτάσεις , μέχρι την  29η Δεκεμβρίου 2014. Η συμμετοχή γίνεται στην ιστοσελίδα www.opengov.gr/ypepth/?p=2274 Πηγή: diorismos.gr
 • ΟΑΕΔ: Αποτελέσματα μοριοδότησης για voucher κατάρτισης ανέργων ηλικίας 29-64 ετών
  Ως προς την έκδοση των αποτελεσμάτων μοριοδότησης για τους υποψήφιους ωφελούμενους, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης, με τίτλο «Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση», (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 08/2014 για voucher κατάρτισης ανέργων ηλικίας 29-64 ετών), από τον ΟΑΕΔ ανακοινώνεται ότι ημερομηνία ανάρτησης της μοριοδότησης των εν δυνάμει ωφελούμενων μετά τους σχετικούς ελέγχους και η δήλωση της διοικητικής εμπειρίας ορίζεται η Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 11:00. Τα αποτελέσματα θα είναι αναρτημένα μέχρι και τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2015. Πηγή: www.diorismos.gr
 • Αιτήσεις για θέσεις υποδιευθυντών Δημοσίων ΙΕΚ
  Το Υπουργείο Παιδείας με ανακοίνωση του καλεί εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τετραετή (4) τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, η οποία θα αποδεικνύεται από πρόσφατο αναλυτικό πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης (ημερομηνία έκδοσης έως και 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας), να υποβάλλουν αίτηση για την πλήρωση με επιλογή τριάντα (30) θέσεων Υποδιευθυντών στα ακόλουθα Δημόσια Ι.Ε.Κ.: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για κατάταξη στον πίνακα μίας (1) μόνο περιφέρειας και με σειρά προτίμησης μέχρι τρία (3) Δ.Ι.Ε.Κ. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις Υποδιευθυντών Δ.Ι.Ε.Κ. θα πρέπει να είναι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τέσσερα (4) χρόνια εκπαιδευτική υπηρεσία. Δεν επιλέγεται ως Υποδιευθυντής Δ.Ι.Ε.Κ. εκπαιδευτικός ή υπάλληλος ο οποίος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα από αυτά που ορίζονται στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Φ.Ε.Κ. 26 Α' όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4057/2012, Φ.Ε.Κ. 54 Α') ή για τον οποίο συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου Κώδικα.  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στη διαδικασία επιλογής εντός αποκλειστικής προθεσμίας η οποία άρχεται από 18 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη και λήγει 12 Ιανουαρίου 2015 ημέρα Δευτέρα. Οι αιτήσεις με τον φάκελο των δικαιολογητικών θα πρέπει να έχουν περιέλθει στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ.&Ν.Γ. με ευθύνη των υποψηφίων, έως 12 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υ.ΠΑΙ.Θ. (γραφείο 103). Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας κανένας φάκελος δεν γίνεται δεκτός, ακόμα κι αν φέρει σήμανση εμπρόθεσμης ημερομηνίας κατάθεσης του ταχυδρομείου. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να μεριμνήσουν για το εμπρόθεσμο της υποβολής των αιτήσεων τους με το φάκελο των δικαιολογητικών, εντός της ανωτέρω καθοριζόμενης προθεσμίας. Το εμπρόθεσμο της κατάθεσης αποδεικνύεται από το πρωτόκολλο παραλαβής του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Υ.ΠΑΙ.Θ. Η έντυπη αίτηση υποψηφιότητας θα είναι διαθέσιμη την ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.&Ν.Γ. (www.gsae.edu.gr). Οι υποψήφιοι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για κατάταξη στον πίνακα μίας (1) μόνο Περιφέρειας και με σειρά προτίμησης μέχρι τρία (3) ΔΙΕΚ. Δείτε την προκήρυξη Πηγή: www.diorismos.gr
 • Αιτήσεις για το Πρόγραμμα Educational Trip 2015
  Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα Educational Trip 2015, που διοργανώνεται για έκτη συνεχή χρονιά από το Corallia και τους συλλόγους Ελλήνων φοιτητών των πανεπιστημίων Stanford (Hell.A.S.), UC Berkeley (Hestia), MIT (HSAMIT), Georgia Tech (GTHS) και για πρώτη φορά και του UC San Diego (HSAUCSD). Το Educational Trip δίνει την ευκαιρία σε φοιτήτριες και φοιτητές από δημόσια πανεπιστήμια της Ελλάδας και για πρώτη χρονιά και της Κύπρου να επισκεφθούν κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα παγκοσμίως και να εφοδιαστούν με νέες ιδέες και γνώσεις, που θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν και να εφαρμόσουν στο δικό τους ακαδημαϊκό περιβάλλον με την επιστροφή τους. Οι φοιτητές που θα επιλεγούν, θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν για μια εβδομάδα πέντε κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα διεθνώς και να παρακολουθήσουν μαθήματα, διαλέξεις και σεμινάρια, σύμφωνα με τα ακαδημαϊκά τους ενδιαφέροντα, να πραγματοποιήσουν επισκέψεις σε τεχνολογικές εταιρείες αιχμής, όπως Google, Facebook, κ.ά. καθώς και ερευνητικά κέντρα στο Σαν Φρανσίσκο, στη Βοστώνη, στην Ατλάντα και στο Σαν Ντιέγκο. Με την ευγενική χορηγία των: (silver sponsors) Γαλακτοβιομηχανία Λαρίσης ΟΛΥΜΠΟΣ, Ίδρυμα Μποδοσάκη, Cisco και (bronze sponsors) gi-Cluster, mi-Cluster, si-Cluster, Planetek Hellas, Samsung Nanoradio, και Sunlight Systems το Πρόγραμμα αυξάνει φέτος τις συμμετοχές σε 24 από 20. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν οι φοιτήτριες και φοιτητές ελληνικών και δημοσίων κυπριακών πανεπιστημίων, που φοιτούν σε πολυτεχνικές σχολές, σχολές θετικών επιστημών και οικονομικές σχολές, έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος φοίτησης και δεν βρίσκονται στο έτος αποφοίτησής τους, παρουσιάζουν μια αξιόλογη πορεία στις σπουδές τους και έχουν επιδείξει ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του πανεπιστημίου στο οποίο φοιτούν και γενικότερη εθελοντική και κοινωνική δραστηριότητα. Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 11 Ιανουαρίου 2015 και το ταξίδι θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαρτίου 2015. Περισσότερα στο σύνδεσμο: http://edutrip.gr
 • Πρακτική εξάσκηση και εργασία για αποφοίτους ΑΕΙ - ΤΕΙ
  Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το νέο ειδικό πρόγραμμα «2+2» του ΙΚΥ, το οποίο εξασφαλίζει διετή πρακτική άσκηση και στη συνέχεια κανονική πρόσληψη για δύο χρόνια σε επιχειρήσεις και οργανισμούς αριστούχων πανεπιστημίων και ΤΕΙ, καθώς και κατόχων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με άριστα. Η ειδική αυτή παρέμβαση έχει ως βασικό στόχο την ανάσχεση της διαρροής των καλύτερων νέων επιστημόνων της Ελλάδας στο εξωτερικό. Μάλιστα, ήδη με πρόσκλησή του, το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ζητά τις προτάσεις του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Με το νέο έτος το ΙΚΥ θα ξεκινήσει τις πρώτες επαφές με τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, ενώ άμεσα θα ακολουθήσουν οι συμβάσεις ανάμεσα στο ΙΚΥ και τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Ιδρύματος, οι 300 επιλεγέντες θα ξεκινήσουν τα μεταπτυχιακά τους τον Σεπτέμβριο του 2015.

Γραφθείτε συνδρομητής

Θέλετε να λαμβάνετε όλες τις ειδήσεις αυτόματα στο email σας; Γραφθείτε συνδρομητής!
Social Networks
Ο Καιρός
Πεμ Παρ Σαβ Κυρ Δευ
Γιορτάζουν
Δεν υπάρχει σήμερα κάποια γνωστή γιορτή
asep_300x250

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
κατασκευή ιστοσελίδων | προώθηση ιστοσελίδων: ClickMedia

porno redtube porno sex free porn