κατασκευή ιστοσελίδων | προώθηση ιστοσελίδων: ClickMedia
δικτυακή πύλη για την εργασία, την εκπαίδευση και την δημόσια διοίκηση
Get Adobe Flash player
3 Μεταπτυχιακοί Φοιτητές στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
  1 θέση μεταπτυχιακού φοιτητή με αντικείμενο εργασιών τη μελέτη των μηχανισμών της ανθεκτικότητας με την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων όπως για παράδειγμα της RNA σίγησης και τα ακόλουθα παραδοτέα: Δεδομένα ανθεκτικότητας σε εντομοκτόνα για τα κύρια αρθρόποδα της Ελλάδας. Καταληκτική ημερομηνία: 30/10/2014 1 θέση μεταπτυχιακού φοιτητή με αντικείμενο εργασιών την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με την ανθεκτικότητα εχθρών καλλιεργειών μεγάλης οικονομικής σημασίας από τη βιβλιογραφία, καθώς και τα εξής παραδοτέα: Πίνακες στη βάση δεδομένων – εντομολογικά δεδομένα. Καταληκτική ημερομηνία: 30/10/2014 1 θέση μεταπτυχιακού φοιτητή με αντικείμενο εργασιών την εφαρμογή των υπαρχόντων αλλά και καινοτόμων διαγνωστικών μεθόδων για τη καταγραφή της παρούσας κατάστασης ανθεκτικότητας των κυριότερων εχθρών των καλλιεργειών και τα ακόλουθα παραδοτέα: Δεδομένα ανθεκτικότητας σε εντομοκτόνα για τα κύρια αρθρόποδα της Ελλάδας. Καταληκτική ημερομηνία: 30/10/2014
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΚΥ: 100 υποτροφίες σε ενέργεια, υγεία, βιομηχανία και περιβάλλον
Εκατό θέσεις υποτρόφων προκήρυξε το Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε συνεργάσία με τη Siemens για το ακαδ. έτος 2014-2015, με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα σε τέσσερις θεματικές περιοχές αιχμής. Ειδικότερα, το ΙΚΥ προσφέρει 25 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στον επιστημονικό τομέα της ενέργειας, 25 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στον επιστημονικό τομέα της υγείας, 25 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στον επιστημονικό τομέα της βιομηχανίας και τέλος, 25 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στον επιστημονικό τομέα υποδομές-αστική ανάπτυξη και περιβάλλον.          Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται το ανώτερο έως 24 μήνες και καθορίζεται από την επίδοση του υποτρόφου και από τη βεβαίωση του επιβλέποντος τη μεταδιδακτορική έρευνα. Στους υποτρόφους χορηγούνται μηνιαία τροφεία ύψους 1.000 ευρώ, δαπάνες για αναλώσιμα εργαστηριακά έξοδα, ποσό ύψους μέχρι 2.900 ευρώ ετησίως, δαπάνες για μετακίνηση και τέλος, έξοδα συμμετοχής σε επιστημονικά συνέδρια και δημοσιεύσεις, ποσό ύψους έως 1.000 ευρώ κατ' έτος. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα Αριστείας ΙΚΥ - Siemens έχουν Ελληνες πολίτες, ή πολίτες άλλων κρατών με ελληνική εθνικότητα. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν οι κάτοχοι πτυχίου/ διπλώματος ελληνικού Πανεπιστημίου/ ΤΕΙ ή ισότιμου της αλλοδαπής, οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με βαθμό Αριστα, οι διδάκτορες για τους οποίους δεν έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων ετών από την αναγόρευσή τους, οι κάτοχοι πιστοποιητικού πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, οι υποψήφιοι που έχουν βεβαίωση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας που ξεκινά από την έναρξη του ακαδ. Ετους 2014-2015, όσοι δεν χρηματοδοτούνται από οποιαδήποτε άλλη πηγή και δεν εργάζονται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα. Να σημειωθεί ότι οι άνδρες υποψήφιοι γίνονται δεκτοί με την προϋπόθεση ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ' αυτές, ή έχουν αναβολή κατάταξης, που επαρκεί για την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν τις αιτήσεις τους έως 27 Οκτωβρίου 2014 στο ΙΚΥ (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία). Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε στον διαδικτυακό τόπο www.iky.gr Πηγή: ethnos.gr
Επαγγελματική συμβουλευτική από το Πανεπιστήμιο Αθηνών
Επαγγελματική συμβουλευτική από το Πανεπιστήμιο Αθηνών - Εργαστήρια Επαγγελματικής Συμβουλευτικής διοργανώνει το Γραφείο Διασύνδεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ). Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται από τις 11 έως και τις 13 Νοεμβρίου 2014 στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (πρώην ΤΥΠΑ) στην Πανεπιστημιούπολη (Ιλίσια). Η συμμετοχή στο εργαστήριο, όπως και στις λοιπές δράσεις του Γραφείου Διασύνδεσης του ΕΚΠΑ και στις υπηρεσίες του Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ είναι δωρεάν. Οι αιτήσεις - δηλώσεις συμπληρώνονται και υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση pkakaro[at]di.uoa.gr, ως επισυναπτόμενα αρχεία, μέχρι τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014. Πληροφορίες : Εύη Κακαρούχα, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, τηλ.: 210-7275220 - 5234, e-mail: pkakaro@di.uoa.gr. Το πρόγραμμα των εργαστηρίων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α: Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014 (10:00-12:00) «Ανάπτυξη ικανότητας επικοινωνίας στον χώρο εργασίας» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Β: Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014 (12:00-14:00) «Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου στον χώρο εργασίας» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Γ: Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014 (10:00-12:00) «Διαχείριση εργασιακού άγχους» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Δ: Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014 (12:00-14:00) «Διαχείριση συγκρούσεων στον χώρο εργασίας» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ε: Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014 (10:00-12:00) «Ικανότητα λήψης επαγγελματικών αποφάσεων» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Στ: Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014 (12:00-14:00) «Διαχείριση αλλαγών στο εργασιακό περιβάλλον
Εμπειρογνώμονες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή-Λήξη Νοέμβριος 2014
Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει την προκήρυξη για πλήρωση σαράντα μίας (41) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005, και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής , με λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο του 2014. Αναλυτικότερα: Όσον αφορά στην 27η Οκτωβρίου 2014, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις: - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.F.4.) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Europaid – Ανάπτυξης και Συνεργασίας (DEVCO.04) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Europaid – Ανάπτυξης και Συνεργασίας (χωρίς αποζημίωση, cost-free) (DEVCO.B.3-A-Empl.) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Europaid – Ανάπτυξης και Συνεργασίας (χωρίς αποζημίωση, cost-free) (DEVCO.B.3-B-ProtSoc.) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Europaid – Ανάπτυξης και Συνεργασίας (χωρίς αποζημίωση, cost-free) (DEVCO.B.3-C-Refug.) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.D.2) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης (EMPL.E.1) - Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία Eurostat (ESTAT.E.1) - Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία Eurostat (ESTAT.E.2) - Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία Eurostat (ESTAT.G.2) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών (MARKT.0.2) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών (MARKT.F.3) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών (MARKT.H.2) - Έξι θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών (MARKT.SRB.) - Μία θέση στην Υπηρεσία καταπολέμησης της Απάτης (OLAF.D.2) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.A.6) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.I.3) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών (χωρίς αποζημίωση, cost-free) (SANCO.D.3) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών (SANCO.D.4) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών (SANCO.G.2) Όσον αφορά στην 25η Νοεμβρίου 2014 προκηρύσσονται οι ακόλουθες θέσεις: - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δράσης για το Κλίμα (CLIMA.C.2) - Δύο θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.DTF.) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.Ε.4) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Europaid – Ανάπτυξης και Συνεργασίας (DEVCO.C.2.) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EAC.A.3) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (χωρίς αποζημίωση, cost-free) (ECFIN.E.3) - Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (ENER.B.3) - Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας (ENTR.A.1) - Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας (ENTR.G.1) - Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV.C.1.A) - Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (χωρίς αποζημίωση, cost-free) (ENV.C.1.B) - Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία Eurostat (ESTAT.E.3) - Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής (REGIO.DGA1.01) - Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών (SANCO.E.2) - Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.A.1) Οι ενδιαφερόμενοι, οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει του ειδικού εντύπου (EuropeanCV), αφού το μετατρέψουν κατά προτίμηση σε αρχείο word ή pdf, και το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα. Ειδικότερα, ως προς τη συμπλήρωση του εν λόγω εντύπου, επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν στο λήμμα «Επιθυμητή θέση εργασίας/τομέας απασχόλησης» επακριβώς τα στοιχεία της θέσης (δηλ. Γεν. Διεύθυνση ή Υπηρεσία ή Μονάδα), στην οποία επιθυμούν να εργασθούν. Στην περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο ενδιαφέρεται για την κάλυψη περισσοτέρων της μιας θέσεων, τότε απαιτείται η σύνταξη ισάριθμων βιογραφικών σημειωμάτων κι όχι η αναγραφή όλων των θέσεων σε ένα έντυπο. Συνίσταται, οι υποψήφιοι να υποβάλουν αίτηση μόνο για τις θέσεις, στις οποίες αντιστοιχούν τα προσόντα και η εμπειρία τους. Η υποβολή αιτήσεων για όλες τις θέσεις, αποδυναμώνει τη σχετική υποψηφιότητα καθώς εκ των πραγμάτων είναι αδύνατο να διαθέτει κάποιος εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στο σύνολο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλούνται, λοιπόν, οι ενδιαφερόμενοι να περιοριστούν στην αποστολή μόνο του βιογραφικού σημειώματος και πιθανόν μιας συνοδευτικής επιστολής, καθώς και να επιλέγουν τις θέσεις, για τις οποίες υποβάλουν τις αιτήσεις τους, με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή ταύτιση των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων με τις προϋποθέσεις που θέτει η αντίστοιχη προκήρυξη. Εν συνεχεία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις τους, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας:admin@rp-grece.be (υπόψη κυρίας Μιχελογιαννάκη). Επιλέγεται ως μέθοδος αποστολής των αιτήσεων αυτή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αφενός για λόγους ταχύτητας κι αφετέρου διότι η πλειονότητα των αρμοδίων υπηρεσιών της Ε.Ε. ζητούν από τις Μόνιμες Αντιπροσωπείες να τους διαβιβάσουν τις αιτήσεις αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή (e-mail). Οι εν λόγω αιτήσεις θα πρέπει να διαβιβαστούν στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, προκειμένου να είναι δυνατή η συμπλήρωση ή η διόρθωσή τους, σε περιπτώσεις που τούτο απαιτείται, καθώς και η εμπρόθεσμη προώθησή τους στις αντίστοιχες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ειδικότερα για τις θέσεις με λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων την 27 Οκτωβρίου 2014, οι σχετικές αιτήσεις πρέπει να αποσταλλούν στη ΜΕΑ Ε.Ε. το αργότερο μέχρι τις 23 Οκτωβρίου. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας μπορούν να αποστέλλονται, σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας επιλογής, ταχυδρομικώς. Επιπρόσθετα, η ηλεκτρονική διαβίβαση των αιτήσεων προς τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία, θα πρέπει να συνδυάζεται υποχρεωτικά και με την τηλεομοιοτυπική εμπρόθεσμη διαβίβαση (με fax), των σχετικών αιτήσεων με έγγραφο της υπηρεσίας, στην οποία υπάγεται ο δημόσιος υπάλληλος, προκειμένου να αποδεικνύεται με σαφήνεια ότι η υπηρεσία του ενδιαφερομένου έχει λάβει γνώση των σχετικών ενεργειών του και συμφωνεί, κατ΄αρχάς, με την προώθηση της σχετικής υποψηφιότητας. Το εν λόγω έγγραφο θα πρέπει να αποστέλλεται στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία (υπόψη κας Μιχελογιαννάκη) με φαξ στους αριθμούς 003225515619 και 003225515651. Σημειώνεται ότι η Μ.Ε.Α. Ε.Ε. δεν θα προωθεί υποψηφιότητες για τις οποίες οι υπηρεσίες των ενδιαφερομένων εκφράζουν επιφυλάξεις που σχετίζονται με τις ανάγκες τους σε προσωπικό ή με τις δυνατότητες των προϋπολογισμών τους να καλύψουν τις δαπάνες της απόσπασης. Στην περίπτωση που για την υποψηφιότητα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες επιλογής και υπάρξει αποδοχή της αίτησης, η Επιτροπή ή το Συμβούλιο καλεί τον εργοδότη, εν προκειμένω την κρατική αρχή, να πιστοποιήσει ότι: α) ο ενδιαφερόμενος απασχολείται στις υπηρεσίες της τουλάχιστον κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, β) δέχεται να τον αποσπάσει και ότι γ) διατηρείται το ισχύον καθεστώς ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης. Στο στάδιο αυτό απαιτείται επίσης, ανάλογα με τη Γενική Διεύθυνση / Υπηρεσία στην οποία αποσπάται ο Εθνικός Εμπειρογνώμονας, εθνική εξουσιοδότηση ασφαλείας, η οποία να του επιτρέπει την πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες, από τις αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών – μελών. Η Επιτροπή ή το Συμβούλιο καταβάλλει στους Εθνικούς Εμπειρογνώμονες ημερήσια αποζημίωση και καλύπτει έκτακτες ανάγκες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εφόσον αυτές προκύψουν κατά το διάστημα της απόσπασης.

Προσλήψεις

Εκδηλώσεις

 • Διεθνές Συνέδριο: «Αριστοτέλης και Σύγχρονη Φυσική. Εορτάζοντας τα 60 χρόνια από την ίδρυση του CERN»
    Το «Διεπιστημονικό Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών» (ΔΙ.Κ.Α.Μ.) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών CERN διοργανώνουν Διεθνές Συνέδριο, με τίτλο: «Αριστοτέλης και Σύγχρονη Φυσική. Εορτάζοντας τα 60 χρόνια από την ίδρυση του CERN». Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 και την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014, στο ΚΕ.Δ.Ε.Α. του Α.Π.Θ. Στόχος του Συνεδρίου είναι, σύμφωνα με τους διοργανωτές, η παρουσίαση του ερευνητικού έργου του CERN και των νέων εξελίξεων στο χώρο της Φυσικής των Στοιχειωδών Σωματίων καθώς και η ανάδειξη της βαθειάς εννοιολογικής τους συγγένειας με τη Φιλοσοφία της φύσης του Σταγειρίτη Φιλοσόφου Αριστοτέλη. Στις εργασίες του Συνεδρίου θα συμμετάσχουν οι παρακάτω Φυσικοί και Φιλόσοφοι. -Ιγνάτιος Αντωνιάδης, Φυσικός, Ινστιτούτο Albert Einstein, Πανεπιστήμιο της Βέρνης, Ελβετία και École Polytechnique, Παρίσι, Γαλλία. -Ιωάννης Αντωνίου, Καθηγητής Μαθηματικών του Α.Π.Θ., Ελλάδα. -Victor Gomez Pin, Καθηγητής Φιλοσοφίας του Αυτόνομου Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης, Ισπανία. -Λάμπρος Κουλουμπαρίτσης, Μέλος της Βασιλικής Ακαδημίας του Βελγίου και Ομότιμος Καθηγητής Φιλοσοφίας του Ελευθέρου Πανεπιστημίου των Βρυξελλών, Βέλγιο. -Πάνος Λιγομενίδης, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου του Maryland, Η.Π.Α. των Η.Π.Α. και Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Ελλάδα. -Ιωάννης Σειραδάκης, Καθηγητής Αστροφυσικής του Α.Π.Θ., Ελλάδα. -Δήμητρα Σφενδόνη–Μέντζου, Πρόεδρος ΔΙΚΑΜ, Ομότιμη Καθηγήτρια Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Α.Π.Θ., Ελλάδα. -Εμμανουήλ Τσεσμελής, Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων του CERN, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Ηνωμένο Βασίλειο. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Θα δοθεί πιστοποίηση παρακολούθησης. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.dikam.auth.gr Πηγή: http: www.auth.gr
 • "Τεχνικές Δημιουργικής Σκέψης" από το ΕΚΠΑ
  To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΚΠΑ), στο πλαίσιο του προγράμματος «Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση», ΙΖ' κύκλος, με Κ.Ε. 11503 οργανώνει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: "Τεχνικές Δημιουργικής Σκέψης", διάρκειας 10 ώρών (κωδ. CREA). Σκοπός του συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος είναι η εξοικείωση με μεθόδους και τεχνικές ανάπτυξης της δημιουργικής σκέψης, ώστε να εμπλουτιστεί το μεθοδολογικό πλαίσιο και το προσωπικό εκπαιδευτικό στυλ των επιμορφούμενων. Η λήξη υποβολής των αιτήσεων για το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα είναι στις 20 Οκτωβρίου 2014. Η έναρξη μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί στις 23 Οκτωβρίου 2014. Πηγή: http: www.epixeiro.gr
 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τις εξαρτήσεις
  Ο Τομέας Εκπαίδευσης του ΚΕΘΕΑ διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα ευαισθητοποίησης σε θέματα σχετικά με τις εξαρτήσεις. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέα στελέχη- απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ (ψυχολογίας, κοινωνικής εργασίας, κοινωνικής ανθρωπολογίας, κοινωνιολογίας κλπ.) που ενδιαφέρονται για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων καθώς και σε άλλους εργαζόμενους ή φοιτητές σχετικών τμημάτων που επιθυμούν να το παρακολουθήσουν. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη 3 -5μμ, στην αίθουσα εκπαίδευσης των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, Μετς. Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ και ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων τα 50 άτομα. Θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης με την ολοκλήρωση του προγράμματος. Πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής με σειρά προτεραιότητας στο education@kethea.gr έως την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014, υπόψη Ελένης Ρούσσου (Τηλ. 2109241993-6, εσωτ: 258). Πηγή: http: www.kethea.gr
 • Εκδηλώσεις στο πλαίσιο της 14ης Εβδομάδας Ιταλικής Γλώσσας στον κόσμο
  -Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, 7 μ.μ. Παρουσίαση του ποιητή Ε. Μοντάλε από τον Ν. Αλιφέρη, με την ευκαιρία έκδοσης στα ελληνικά της συλλογής του «Ημερολόγιο του '71». Ομιλητές: Τ. Δημητρούλια, Ι. Τσόλκας, Μ. ντε Ρόζα. -Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, 7 μ.μ. Παρουσίαση μουσικών εκδόσεων -Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, 7 μ.μ. Παρουσίαση της έκδοσης «Il cosmo degli antichi» του καθηγητή Ε. Λο Σάρντο. -Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, 7 μ.μ. «Λογοτεχνία και εκδόσεις της ιταλόφωνης Ελβετίας στην ψηφιακή εποχή. Από τη ζωντάνια της ποίησης στο διεπιστημονικό περιοδικό “GroundZero”», διάλεξη της πανεπιστημιακού Π. Τζιλάρντι Όλες οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο (Πατησίων 47, Αθήνα). Πηγή: http: www.greek-language.gr - Πηγή: http://career.duth.gr
 • Ημέρα Καριέρας για όλες τις ειδικότητες των ιατρικών επαγγελμάτων
    Από το πρωί της Κυριακής, 19/10, το ξενοδοχείο Electra Palace στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, υποδέχθηκε όλους όσους δραστηριοποιούνται στον ιατρικό κλάδο και ενδιαφέρονται να εργαστούν σε χώρες του εξωτερικού, στην Ημέρα Καριέρας που διοργανώνεται από την εταιρεία Careers In White. Η Grecruitment είναι η μοναδική ελληνική εταιρεία που θα συμμετέχει στη συνάντηση αυτή, μεταξύ των υπολοίπων ευρωπαϊκών εταιρειών επιλογής προσωπικού. Αναμένεται η προσέλευση 300 υποψηφίων. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι, γιατροί, νοσηλευτές, μαίες, βοηθοί ακτινολόγων κ.α θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη διαθεσιμότητα καθώς και για τις συνθήκες εργασίας, σε διάφορες χώρες του εξωτερικού. Το φάσμα το γεωγραφικό είναι ευρύ, καθώς οι θέσεις εργασίας υφίστανται τόσο σε ευρωπαϊκές όσο και σε χώρες της Ανατολής. Ενδεικτικά, μεγάλη ζήτηση ιατρικού προσωπικού, παρουσιάζουν η Γερμανία, η Ελβετία, η Ιρλανδία, η Μ.Βρετανία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εν γένει. Πηγή: http://career.duth.gr
 • Ημέρες Καριέρας στη Θεσσαλονίκη
  Για όγδοη συνεχόμενη φορά θα διοργανωθούν στη Θεσσαλονίκη, οι μέρες καριέρας.
 • Ημερίδα: Πολιτισμός-Ευρωπαϊκοί Θεσμοί&Πολιτιστική Κληρονομιά
  Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών διοργανώνει υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής Unesco και του Ιδρύματος Διεθνών Νομικών Μελετών  ημερίδα με θέμα "Πολιτισμός-Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Πολιτιστική Κληρονομιά". 
 • Θεατρική Παράσταση στο ΕΚΠΑ
  Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο ανακοίνωσε την πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010, στη Φιλοσοφική Σχολή.

Εκπαίδευση

 • Χορηγίες για σπουδές στην Ελλάδα από ΟΤΕ και Cosmote
  Είκοσι υποτροφίες για πανεπιστημιακές σπουδές στην Ελλάδα προκήρυξαν ο ΟΤΕ και η Cosmote για Ελληνες φοιτητές Δημοσίων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων του σχολικού έτους 2013-2014 από όλη τη χώρα, οι οποίοι έχουν εισαχθεί σε ΑΕΙ ως πρωτοετείς. Εξαιρούνται οι εισακτέοι των αστυνομικών, στρατιωτικών και εκκλησιαστικών σχολών. Το ποσό κάθε υποτροφίας ανέρχεται συνολικά σε 20.000 ευρώ, ενώ ο τηλεπικοινωνιακός όμιλος έχει τη δυνατότητα να προβεί στην απονομή Τιμητικών Διακρίσεων ύψους 3.000 ευρώ μεικτά, ανάλογα με τον αριθμό και το επίπεδο των υποψηφιοτήτων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην ιστοσελίδα www.ote-cosmote-scholarships.gr, έως τις 20 Οκτωβρίου 2014.
 • Εκπαιδευτικά προγράμματα από τον Παπαστράτο
  Στη στήριξη των καπνοκαλλιεργητών και των οικογενειών τους στοχεύουν τα δύο νέα προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα που υλοποιεί η εταιρεία Παπαστράτος. Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στις πρακτικές της «Γεωργίας Ακριβείας» για αγρότες καπνού και ένα πρόγραμμα υποτροφιών σε πρωτοετείς φοιτητές προερχόμενους από οικογένειες καπνοκαλλιεργητών. Συγκεκριμένα, η εταιρεία θα προσφέρει δωρεάν κατάρτιση σε 120 εν ενεργεία καπνοπαραγωγούς. Παράλληλα, η εταιρεία σε συνεργασία με το Iδρυμα Παπαστράτου θα προσφέρει υποτροφίες ύψους 5.000 ευρώ η καθεμία σε 20 νεοεισαχθέντες φοιτητές σχολών ΑΕΙ και ΤΕΙ, με αντικείμενο σπουδών την αγροτική καλλιέργεια. Περισσότερες πλη- ροφορίες στην ιστοσελίδα www.cityofagrinio.gr. Πηγή: ethnos.gr
 • Ευκολότερα βρίσκουν δουλειά οι άνεργοι από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
  Τα κοινωνικά δίκτυα (LinkedIn, Facebook) και το διαδίκτυο έχουν αρχίσει να αξιοποιούνται στη διαδικασία αναζήτησης θέσεων εργασίας και επιλογής εργαζομένων, σύμφωνα με έρευνα της Adecco που έγινε μεταξύ 17.000 υποψηφίων αναζητούντων εργασία και πάνω από 1.500 εργοδοτών στην Ελλάδα και σε άλλες 23 χώρες. Με βάση τις απαντήσεις που δόθηκαν, για την αναζήτηση και την πρόσληψη εργαζομένων το 53% αξιοποίησε το 2013 το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το ποσοστό αυτό έως το τέλος του 2014 θα φτάσει στο 61%. Επτά στους δέκα εργοδότες δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως μέρος της διαδικασίας επιλογής ανθρώπινου δυναμικού και πάνω από τους 6 στους δέκα υποψηφίους στην Ελλάδα αναζητούν εργασία μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα, το 34% των υποψηφίων στην Ελλάδα δηλώνει πως τουλάχιστον μια φορά κάποιος εργοδότης τους προσέγγισε μέσω ενός από τα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης και το 6% αυτών έλαβε μάλιστα και προσφορά εργασίας. Η μελέτη επιβεβαιώνει ότι η φήμη των υποψηφίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παίζει σημαντικό ρόλο και οι εργοδότες χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό τα κοινωνικά δίκτυα για να την αξιολογήσουν. Για τον σκοπό αυτό, η χρήση του LinkedIn σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και στην Ελλάδα παραμένει κυρίαρχη (68% σε παγκόσμιο επίπεδο, 48% στην Ελλάδα), αλλά και το Facebook είναι επίσης σημαντικό (52% σε παγκόσμιο επίπεδο, 25% στην Ελλάδα) παρόλο που γενικά θεωρείται ως μια πιο προσωπική ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης. Οι εργοδότες εξετάζουν στοιχεία που αφορούν στην προσωπικότητα των υποψηφίων. Περίπου 1 στους 3 παραδέχεται ότι έχει απορρίψει έναν πιθανό υποψήφιο ως συνέπεια του περιεχόμενου ή των εικόνων που δημοσιεύτηκαν στο προφίλ του. Πηγή: imiressia.gr
 • ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΓΑ- Επιμορφωτικά σεμινάρια για νέους αγρότες
  Σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων για νέους που επιθυμούν να ασχοληθούν με τη γεωργία ή ασχολούνται ήδη με αυτήν, εγκαινιάζει ο ΟΓΑ. Το πρώτο σεμινάριο πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στη Λευκάδα και ήδη προετοιμάζεται το δεύτερο στο Ηράκλειο της Κρήτης, με πρόθεση να καλυφθεί όλη η επικράτεια. Όπως δήλωσε ο νέος υποδιοικητής του Οργανισμού, Κανέλλος Τούντας, ο στόχος αυτής της προσπάθειας είναι διττός. Να συμβάλει, αφενός στην εκπαίδευση των νέων αγροτών σε καινοτόμες πρακτικές και διαδικασίες, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις διαρκώς αυξανόμενες προκλήσεις των ημερών, και αφετέρου στην αύξηση των εσόδων του ΟΓΑ μέσω νέων εγγραφών. Παράλληλα, ο ΟΓΑ, στο πλαίσιο του κοινωνικού ρόλου του, σχεδιάζει την αναζωογόνηση και ενίσχυση της Αγροτικής Εστίας, προκειμένου να παράσχει ένα μεγάλο φάσμα υπηρεσιών στον αγροτικό πληθυσμό. Υπηρεσίες όπως, το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, η δωρεάν παροχή βιβλίων, ακόμα και η στήριξη πολύτεκνων μητέρων μέσω παροχής επιδομάτων. Ο κ. Τούντας σημείωσε ότι βασικές προτεραιότητες για τον ΟΓΑ είναι η μείωση του χρόνου απονομής του προϊόντος που προσφέρει ο Οργανισμός και η διατήρηση της αυτονομίας του. «Οι διαθέσιμοι πόροι δίνουν τη δυνατότητα στον ΟΓΑ να μπορεί να ανταποκριθεί διοικητικά και λειτουργικά» σχολίασε, προσθέτοντας, όμως, πως θα ήταν μία σημαντική οικονομική ανάσα για τον ΟΓΑ η ρύθμιση από την πλευρά της πολιτείας των οφειλών των αγροτών προς τον Οργανισμό. «Έτσι και ο ΟΓΑ θα ενισχύσει τα έσοδά του αλλά και οι αγρότες θα διευκολυνθούν σε τούτη τη δύσκολη οικονομική συγκυρία» είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι παρόλη την υποστελέχωση του Οργανισμού το προσωπικό ανταποκρίνεται στον υπερθετικό βαθμό. Σήμερα, οι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ ανέρχονται σε 626.000 άτομα και οι συνταξιούχοι σε 696.000 άτομα. Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο παρακράτησης από τις επιδοτήσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών αγροτών, ανέφερε ότι παρακολουθείται στενά το θέμα και ο ΟΓΑ θα τοποθετηθεί εάν και εφόσον ζητηθεί η γνώμη ή η παροχή στοιχείων. Πηγή: imerissia.gr
 • Προγραμματιστές - ΠΑΤΡΑ
  01 Πληροφορική Εκπαιδευτική ΑΕ - Πάτρα Άνεργοι από 29 ως 64 ετών προγραμματιστές με αποδεδειγμένη εμπειρία ζητούνται για τα νέα επιδοτούμενα δωρεάν προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ 2014, αμοιβή 1.600€ Απαιτήσεις Εργασίας: Να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. , κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου , ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1950 έως και 31.12.1985. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα. Προϋπηρεσία στους κλάδους των Τεχνικών Επαγγελμάτων ή στις Νέες Τεχνολογίες. Περισσότερες Πληροφορίες 2111064636 Πηγή: Indeed
 • Διαγωνισμός για υποψήφιους δικηγόρους
  Τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός για υποψήφιους δικηγόρους περιόδου Σεπτεμβρίου 2013 για όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους.
 • Καθηγητές στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης
  Η Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης θα προσλάβει ως διδακτικό προσωπικό 20 άτομα με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.
 • 22 στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης
  Με 22 επιστημονικούς αλλά και εργαστηριακούς συνεργάτες ενισχύεται η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης.
 • Θέσεις στο ΕΛΙΑΜΕΠ
  Ερευνητή, βοηθό ερευνητή αλλά και εκπαιδευόμενο η ζητά να προσλάβει το Ιδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ).
 • Υποτροφίες για σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό
  Περισσότερες από 25 υποτροφίες για την Ελλάδα και το εξωτερικό προσφέρουν τέσσερις μεγάλοι φορείς.

Γραφθείτε συνδρομητής

Θέλετε να λαμβάνετε όλες τις ειδήσεις αυτόματα στο email σας; Γραφθείτε συνδρομητής!
Social Networks
Ο Καιρός
Πεμ Παρ Σαβ Κυρ Δευ
Γιορτάζουν
Ζηνοβία
asep_300x250

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
κατασκευή ιστοσελίδων | προώθηση ιστοσελίδων: ClickMedia

porno redtube porno sex free porn