Αρχική Υπουργεία Υπουργείο Εσωτερικών: Μετονομασία δήμων

Υπουργείο Εσωτερικών: Μετονομασία δήμων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Υπουργείο εσωτερικών ενημερώνει ότι, με το Ν.4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α΄ 133/19.07.2018) και ειδικότερα σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 221, ο (πρώην) «Δήμος Καλαμπάκας» μετονομάζεται σε «Δήμος Μετεώρων» και ο (πρώην) «Δήμος Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου» μετονομάζεται σε «Δήμος Καμένων Βούρλων».