Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου, 2024

Yπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Φαίνεται η ψηφιακή πρόοδος στην Ελλάδα

Ανακοινώθηκε την Πέμπτη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο δείκτης «Digital Economy and Society Index» (DESI 2022), που αξιολογεί την ψηφιακή μεταρρύθμιση της οικονομίας και της κοινωνίας των κρατών μελών, λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τα στοιχεία του προηγούμενου έτους, δηλαδή εν προκειμένω του 2021. Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που τονίζουν ότι τα ευρήματα του δείκτη αφορούν σε μεγάλο βαθμό την περασμένη χρονιά, «ξεκίνησε να αποτυπώνεται η πρόοδος της Ελλάδας, κατ’ αρχάς με την άνοδο των τηλεπικοινωνιών, και κατά δεύτερον, με την καταγραφή προόδου όσον αφορά τις ψηφιακές υπηρεσίες».

Η θέση της χώρας κινήθηκε στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη κατάταξη, ωστόσο όπως τονίζουν οι πηγές του υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης «η πρόοδος της Ελλάδας στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού, κάτι που βιώνει ο κάθε Έλληνας πολίτης και η κάθε επιχείρηση στην καθημερινότητά τους, δεν αντανακλάται ακόμα πλήρως στον δείκτη. Ωστόσο, στην έκθεση του 2022, η οποία κατά κύριο λόγο βασίζεται στα στοιχεία από τα μέσα του 2021, η Ελλάδα βρίσκεται για πρώτη φορά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε μια σειρά από κρίσιμες κατηγορίες».

Ο δείκτης DESI δείχνει δύο σημαντικά στοιχεία, «την ουσιαστική πρόοδο στον τομέα των ψηφιακών υπηρεσιών του Δημοσίου και την σημαντική βελτίωση στον θεματικό δείκτη τηλεπικοινωνιών συνδεσιμότητας (connectivity)» αναφέρουν οι εν λόγω πηγές.

Πάντως, η πλήρης πρόοδος στον τομέα των ψηφιακών υπηρεσιών του δημοσίου «που είναι εμφανής και αποδεδειγμένη στην χώρα μας, για λόγους καθαρά μεθοδολογικούς και μόνο δεν αποτυπώνεται ακόμα στον κεντρικό δείκτη, όπως σχολιάζουν οι ίδιοι οι συντάκτες της έκθεσης. Μάλιστα συμπεριλαμβάνουν στην έκθεση επιπλέον στοιχεία και αναλύσεις που αποτυπώνουν ειδικότερα και ευκρινέστερα την ραγδαία ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του Δημοσίου» σχολιάζουν ενώ σχετικά με τον τομέα των τηλεπικοινωνιών, η έκθεση καταγράφει ότι «η Ελλάδα πραγματοποίησε σημαντική βελτίωση 5 θέσεων (22/27) βασιζόμενη κυρίως στην εξαιρετική επίδοση των υποδεικτών του 5G και την περαιτέρω βελτίωση των υποδεικτών της σταθερής ευρυζωνικότητας».

Όπως προσθέτουν οι πηγές του υπουργείου, «συγκεκριμένα τα τελευταία 2 χρόνια ενώ ο μέσος όρος της EU στον δείκτη “connectivity”αυξήθηκε κατά 19,5%, ο ελληνικός δείκτης αυξήθηκε κατά 48,5%. Μάλιστα 2 χρόνια πριν η Ελλάδα ήταν πάνω από τον Μ.Ο. της ΕU μόλις σε έναν υποδείκτη (αυτόν της κάλυψης 4G -ο οποίος και καταργήθηκε) τώρα η Ελλάδα υπερβαίνει τον Μ.Ο. της EU σε 3 υποδείκτες, ενώ είναι ακριβώς στον Μ.Ο. σε άλλον ένα. Ειδικά για τον υποδείκτη του 5G readiness η Ελλάδα πρωτοπορεί στο 99% με τον Μ.Ο. της EU στο 56%».

Η έκθεση, επιπλέον, δείχνει κάποια πρόσθετα στοιχεία σχετικά με την δυναμική της Ελλάδας ως προς τις εγχώριες ψηφιακές υπηρεσίες προς πολίτες και επιχειρήσεις, καθώς και στον κλάδο των κινητών επικοινωνιών, με έμφαση στη μετάβαση στα δίκτυα πέμπτης γενιάς. «Αυτή η πρόοδος ξεκινά να αντανακλά ότι η χώρα επιλύει ψηφιακές εκκρεμότητες από το παρελθόν, καθώς ειδικά σε αυτούς τους δείκτες, η Ελλάδα βρίσκεται κατά βάση πάνω από τον ενωσιακό μέσο όρο, αποδεικνύοντας την ικανότητά της να καινοτομεί και να προσαρμόζεται άμεσα στις εξελίξεις, σε πυκνά χρονοδιαγράμματα» αναφέρουν οι πηγές του υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, εξειδικεύοντας περισσότερο για τα δύο συγκεκριμένα πεδία στα οποία διαφαίνεται η αλλαγή στην Ελλάδα:

Δίκτυα 5G και τηλεπικοινωνίες
«Η Ελλάδα διακρίνεται και σε έναν αμιγώς καινοτόμο τομέα, που είναι το 5G. Ειδικότερα, όσον αφορά στη διάθεση του φάσματος (5Greadiness), η Ελλάδα βρίσκεται στο 99%, τη στιγμή που ο μέσος όρος της Ε.Ε. είναι μόλις 56%. Στον ενωσιακό μέσο όρο είναι η Ελλάδα και ως προς την κάλυψη με σήμα 5G (66%). Επιπλέον, αναφορικά με τις τηλεπικοινωνίες ευρύτερα, η έκθεση αναγνωρίζει ότι “η Ελλάδα βελτίωσε τις επιδόσεις της αναφορικά με τη συνδεσιμότητα”. Ειδικότερα, “σχετικά με τα σταθερά δίκτυα, η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο ως προς την κάλυψη των δικτύων υπερυψηλών ταχυτήτων (VHCN) και ταχείας ευρυζωνικότητας (NGA), φτάνοντας το ποσοστό του 92%, το οποίο είναι πάνω από τον ενωσιακό μέσο όρο” σημειώνεται στην έκθεση».

Ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες
«Η αύξηση του αριθμού των ενεργών χρηστών ψηφιακών υπηρεσιών (e-government) υπερβαίνει κατά πέντε μονάδες τον μέσο όρο της Ε.Ε. Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα αυξήθηκε το 2021 φτάνοντας στο 69% (από 67%), ενώ ο μέσος όρος στην Ε.Ε. βρίσκεται στο 64%. Επιπλέον, στον δείκτη DESI γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο gov.gr και τη συμβολή του στην εκθετική αύξηση των ψηφιακών συναλλαγών, σημειώνοντας ότι “ο αριθμός των ψηφιακών συναλλαγών το 2021 (566 εκατομμύρια) ήταν έξι φορές υψηλότερος σε σχέση με αυτόν του 2020 (94 εκατομμύρια)”.

Αναφορικά με τις ψηφιακές υπηρεσίες προς πολίτες και επιχειρήσεις, τονίζεται πως “η πρόβλεψη για υπηρεσίες προς Έλληνες πολίτες και επιχειρήσεις βελτιώθηκε αισθητά το 2021”. Ωστόσο, στο DESI του 2022 δεν περιλαμβάνονται μετρήσεις οι οποίες πραγματοποιούνται ανά διετία και αφορούν σε κατηγορίες στις οποίες η Ελλάδα έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο. Ως εκ τούτου, και αναγνωρίζοντας το γεγονός της δυναμικής της χώρας, στην αναφορά του DESI 2022 περιλαμβάνεται έκθεση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπου αποτυπώνεται συνολικά το άλμα που έχει συντελεστεί. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι “από την αρχή της πανδημίας, η Ελλάδα έχει καταγράψει ουσιώδη πρόοδο στην ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η Ελλάδα βαθμολογείται με 90, πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. που είναι 89 (ενώ του 2020 η Ελλάδα βαθμολογείτο με 68 έναντι 85 του μέσου όρου της Ε.Ε.). Όσον αφορά στις επιχειρήσεις, η Ελλάδα βαθμολογείται με 95, ελάχιστα κάτω από τον ενωσιακό μέσο όρο που ανέρχεται στο 97 (ενώ το 2020 η Ελλάδα βαθμολογείτο με 78 έναντι 95 του ενωσιακού μέσου όρου)”».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα βρίσκεται πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ακόμα τρεις σημαντικές υποκατηγορίες:

στις γυναίκες που εξειδικεύονται στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (21% έναντι 19%)
στις πωλήσεις που πραγματοποιούν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μέσω διαδικτύου (20% έναντι 18%) και
στην ωρίμανση πολιτικών για τα ανοιχτά δεδομένα (82% έναντι 81%).
Σύμφωνα με τις πηγές του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αν και η μεθοδολογία που ακολουθεί η Επιτροπή επηρεάζει τη θέση στην οποία κατατάσσεται η Ελλάδα, σε κάθε περίπτωση ο στόχος είναι η διαρκής βελτίωση και εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας προς ένα ψηφιακό μέλλον.

Διαβάστε ακόμη:

Αρχηγική εμφάνιση Τεμπονέρα: «Είναι η ώρα των νόμιμων ιδιοκτητών του ΣΥΡΙΖΑ»

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες στο κατάμεστο κλειστό...

ΒΙΝΤΕΟ – Οι αγρότες μπήκαν στην καρδιά της Αθήνας

Στην καρδιά της πόλης έφτασαν πριν λίγη ώρα οι...

Το 45,5% των πολιτών ζουν με καθυστερήσεις σε στεγαστικά δάνεια

Το γεγονός ότι η χώρα μας διανύει μια βαθιά στεγαστική...

ΒΙΝΤΕΟ Αίσχος! Αναρχικοί φώναζαν στα ΜΑΤ: «Που είναι ο Γιώργος;»

Σε μια αδιανότη ενέργεια προέβησαν οι αναρχικοί που συμμετείχαν...

Ενημερωτικό Δελτίο

Μήνυμα του ΥΠΕΣ στους Έλληνες του εξωτερικού για την επιστολική ψήφο

Μήνυμα του ΥΠΕΣ στους Έλληνες του εξωτερικού, για την επιστολική ψήφο Στην επιστολή, που απέστειλαν η υπουργός και ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών γίνεται αναφορά στην...

Άνοιξε η πλατφόρμα για αιτήσεις άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών

Άνοιξε η πλατφόρμα για αιτήσεις άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών Στον "αέρα" του διαδικτύου είναι από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων των πολιτών τρίτων...

Κωστής Χατζηδάκης: Προχωρούμε δυναμικά με τις αποκρατικοποιήσεις διότι ανεβάζουν τη χώρα

Κωστής Χατζηδάκης: Προχωρούμε δυναμικά με τις αποκρατικοποιήσεις διότι ανεβάζουν τη χώρα Ξέρω, ξέρω ότι ορισμένοι από εσάς πιστεύετε ότι είμαι «μεσίτης» και ότι «ξεπουλάω τη...

Μιχάλης Χρυσοχοϊδης: Στις 13:00 η συνάντησημε τους αγρότες για την «κάθοδό» τους στην Αθήνα

Μιχάλης Χρυσοχοϊδης: Στις 13:00 η συνάντησημε τους αγρότες για την «κάθοδό» τους στην Αθήνα Με τους αγρότες συναντάται σήμερα στις 13:00 ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης...