Αρχική Συμβασιούχοι Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου: 370 θέσεις εργασίας συμβασιούχων

Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου: 370 θέσεις εργασίας συμβασιούχων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ανακοίνωσε 370 νέες θέσεις εργασίας συμβασιούχων με διάρκεια τριών ετών και δυνατότητα παράτασης.

Συγκεκριμένα, με προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ θα προσληφθούν 217 άτομα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 66 άτομα τεχνολογικής εκπαίδευσης και 87 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της ανάκτησης του ελέγχου λειτουργίας στα ΚΥΤ και τις δομές της χώρας.

Παράλληλα, προβλέπεται πρόσληψη 44 ατόμων με εξειδίκευση στην πληροφορική, εκ των οποίων οι 39 στα ΚΥΤ και τις δομές φιλοξενίας της χώρας, με σκοπό να επιταχυνθεί η ψηφιοποίηση της λειτουργίας των δομών και της διαδικασίας ασύλου.

Ειδικότερα, προκηρύσσονται 60 θέσεις για προσωπικό στα έξι ΚΥΤ της χώρας, 170 θέσεις για τις δομές στην ενδοχώρα και 140 θέσεις για τις κεντρικές υπηρεσίες του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.  Για τις προσλήψεις που αφορούν τα ΚΥΤ και τις δομές φιλοξενίας προβλέπεται υποχρεωτικά η ύπαρξη εντοπιότητας των υποψηφίων – σε επίπεδο Δήμου.

Τέλος, σημειώνεται ότι η έναρξη υποβολής αιτήσεων και η σχετική διαδικασία, η οποία θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά, θα ανακοινωθεί εντός του Νοεμβρίου.