ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σε έως 120 μηνιαίες δόσεις, δηλαδή σε έως 10 χρόνια, θα μπορούν να αποπληρώνουν από τον Μάρτιο τις οφειλές που έχουν συσσωρεύσει προς τα ασφαλιστικά Ταμεία έως και το 2018 όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες, ανεξάρτητα του ύψους της οφειλής τους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας “Έθνος” η νέα έξυπνη και ιδιαίτερα ευνοϊκή ρύθμιση που μέσω του επανυπολογισμού θα αλλάξει ριζικά με γενναίο «κούρεμα» ένα ογκώδες χαρτοφυλάκιο χρεών, θα νομοθετηθεί έως το τέλος Φεβρουαρίου. Θα απευθύνεται σε ενεργούς και μη ενεργούς, εκτός από όσους εντάχθηκαν στον εξωδικαστικό συμβιβασμό. Στόχος είναι να ενταχθούν όσο περισσότεροι οφειλέτες γίνεται για να εισρεύσει ζεστό χρήμα στα Ταμεία και να καταστούν βιώσιμα μια σειρά από χρέη. Το πλήρες πακέτο των 120 δόσεων θα παίρνουν ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι με νέα επανυπολογισμένη οφειλή άνω των 6.000 ευρώ όπως και αγρότες με νέα οφειλή άνω των 3.600 ευρώ. Οι ασφαλισμένοι των πρ. ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ με νέα οφειλή κάτω των 6.000 ευρώ θα ρυθμίζουν αλλά σε λιγότερες δόσεις, αφού στην ρύθμιση θα υπάρχει πλαφόν ελάχιστης δόσης στα 50 ευρώ. Αντίστοιχα οι αγρότες με νέες οφειλές κάτω των 3.600 ευρώ θα ρυθμίζουν αλλά σε λιγότερες από 120 δόσεις, αφού θα έχουν πλαφόν ελάχιστης δόσης στα 30 ευρώ. Προσοχή, τα εν λόγω όρια χρέους ισχύουν μετά τον επανυπολογισμό παλαιών οφειλών και προσαυξήσεων που θα οδηγεί σε συνολικό «κούρεμα» οφειλής έως και 70%.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην νέα ρύθμιση που αναμένεται να θεσμοθετηθεί εντός του Φεβρουαρίου θα μπορούν να εντάσσονται όλα τα βεβαιωμένα χρέη των μη μισθωτών έως και το 2018 ανεξάρτητα από την χρονολογία γέννησής τους. Θα επανυπολογίζονται, όμως, τα χρέη της περιόδου 2002 – 2016 για τα οποία υπάρχουν ψηφιακά δεδομένα των δηλούμενων ετήσιων εισοδημάτων στο σύστημα taxis της ΑΑΔΕ. Επίσης θα επανυπολογίζονται οι προσαυξήσεις οι οποίες ακολούθως θα κουρεύονται κατά 85%. Οι αγρότες δεν θα επανυπολογίζουν την οφειλή τους, καθώς στο παλαιό καθεστώς υπήρχε πολυνομία, συχνή διακύμανση των εισφορών και ασφαλιστικές κλάσεις με χαμηλότερες εισφορές από τις ελάχιστες του 2017. Θα μπορούν όμως να επωφελούνται από το κούρεμα 85% στις προσαυξήσεις και τις 120 δόσεις. Ο επανυπολογισμός δεν είναι βέβαιος και για τους επιστήμονες του τ. ΕΤΑΑ οι οποίοι όμως θα μπορούν να κάνουν χρήση της ρύθμισης. Όλοι θα έχουν δυνατότητα να ρυθμίσουν σε έως 120 δόσεις ανεξάρτητα από το ύψος της οφειλής τους και από άλλα κριτήρια. Ο μόνος «κόφτης» των δόσεων θα είναι το ποσό της ελάχιστης δόσης που τίθεται στα 50 ευρώ για τους προερχόμενους από ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ και στα 30 ευρώ για τους προερχόμενους από τον πρώην ΟΓΑ. Ο απλός μηχανισμός της νέας ρύθμισης θα ενεργοποιείται με 5 γρανάζια :

  1. Το μέρος της οφειλής που αφορά στην περίοδο πριν από το 2002 θα διαχωρίζεται σε βασική οφειλή και σε προσαυξήσεις. Η βασική οφειλή αυτής της περιόδου δεν θα επανυπολογίζεται.
  2. Το μέρος της οφειλής που αφορά στην περίοδο 2002- 2016 θα διαχωρίζεται σε βασική οφειλή και σε προσαυξήσεις. Η βασική οφειλή θα επανυπολογίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδημα που δήλωνε ο οφειλέτης την επίμαχη περίοδο δημιουργίας της οφειλής (με ποσοστιαίες εισφορές για σύνταξη ΕΦΚΑ και υγεία ΕΟΠΥΥ). Ως αποτέλεσμα του επανυπολογισμού, η βασική οφειλή θα «κουρεύεται» ακόμη και πάνω από 50%. Επί της νέας οφειλής θα επανυπολογίζονται και οι προσαυξήσεις.
  3. Το μέρος της οφειλής που αφορά στο 2017 και στα βεβαιωμένα χρέη για το 2018 θα διαχωρίζεται σε βασική οφειλή και σε προσαυξήσεις.
  4. Τα τρία μέρη της βασικής οφειλής θα προστίθενται ώστε να προκύπτει η νέα βασική οφειλή. Οι νέες επανυπολογισμένες προσαυξήσεις θα κουρεύονται κατά 85%.
  5. Η νέα συνολική οφειλή θα επιμερίζεται σε έως 120 δόσεις για όλους με ελάχιστο ποσό δόσης τα 30 ευρώ για τους αγρότες και τα 50 ευρώ για τους υπόλοιπους.

Όσοι δεν ενταχθούν στην ρύθμιση, που θα είναι η τελευταία ευκαιρία τακτοποίησης, θα βρίσκονται στην πρώτη προτεραιότητα του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών για αναγκαστικά μέτρα. Προσοχή, η αποδοχή του επανυπολογισμού, που θα συνεπάγεται και «κούρεμα» συντάξιμων αποδοχών – των αποδοχών δηλαδή που μπαίνουν στον υπολογισμό για το τελικό ποσό της σύνταξης – θα είναι απαραίτητη προυπόθεση για την ένταξη στην ρύθμιση. Δεν θα επιτρέπεται δηλαδή ένταξη στην ρύθμιση χωρίς συναίνεση για τον επανυπολογισμό. Στην νέα ρύθμιση θα εντάσσονται και οφειλές στο ΕΤΕΑΕΠ από απλήρωτες εισφορές επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών, πιθανότατα χωρίς επανυπολογισμό αλλά με βάση το αρχικό ποσό της εισφοράς.

Προσοχή εξετάζεται το ενδεχόμενο να τεθούν ρήτρες προστασίας, όπως για παράδειγμα να μην μπορεί να ενταχθεί στον επανυπολογισμό και την ρύθμιση των 120 δόσεων κάποιος που είναι ήδη σε ρύθμιση οφειλών και την απολέσει.