ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στα 895,95 ευρώ διαμορφώθηκε το μέσο εισόδημα από κύρια και επικουρική σύνταξη το μήνα Μάιο με τη δαπάνη για τη καταβολή τους να προσεγγίζει τα 2,32 δισ. ευρω. Από τα πρώτα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας από τις εκθέσεις του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων “ΗΛΙΟΣ”, προκύπτει ότι τον Μάιο πληρώθηκαν συνολικά 4.474.725 συνταξιοδοτικές παροχές, από τις οποίες 2.838.805 ήταν κύριες συντάξεις, 1.229.793 επικουρικές και 406.127 μερίσματα.

Η μέση κύρια σύνταξη φτάνει στα 723,85 ευρώ, το μέσο εισόδημα από επικουρικές αγγίζει τα 172,10 ευρώ και ο μέσος όρος των μερισμάτων ανέρχεται σε 97,92 ευρώ, διαμορφώνοντας έτσι το μέσο μηνιαίο εισόδημα σε όσους δικαιούνται και κύρια και επικουρική σύνταξη στα 895,95 ευρώ.

Πάντως, από τα στοιχεία της έκθεσης προκύπτει ακόμα ότι μια στις πέντε συντάξεις γήρατος δεν ξεπερνά τα 500 ευρώ, ενώ από την κατανομή του πλήθους των συντάξεων ανά συνταξιούχο παρατηρείται ότι 1.213.954 συνταξιούχοι λαμβάνουν μια μόνο σύνταξη, 921.226 λαμβάνουν δύο συντάξεις , 350.547 συνταξιούχοι λαμβάνουν τρεις συντάξεις ενώ πολύ περιορισμένος αριθμός λαμβάνει πάνω από 7 συντάξεις.

Στο πεδίο των νέων πληρωμών, συνολικά τον Μάιο καταβλήθηκαν 16.778 συνταξιοδοτικές παροχές με οριστική απόφαση συνταξιοδότησης, 1.311 με τροποποιητική απόφαση συνταξιοδότησης και 2.567 προσωρινές συντάξεις. Τα στοιχεία δείχνουν επίσης, ότι το μήνα Μάιο διακόπηκαν 11.654 συντάξεις συνολικού ποσού 4.830.618,35 ευρώ, από τις οποίες 2.603 ήταν επικουρικές (ΕΤΕΑΕΠ).

Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι ο “χάρτης” των συνταξιούχων ήταν σχεδόν ίδιος και τον προηγούμενο μήμα (Απρίλιο).