Αρχική Παιδεία ΤΕΙ Αν.Μακεδονίας: Νέο μεταπτυχιακό για 40 φοιτητές

ΤΕΙ Αν.Μακεδονίας: Νέο μεταπτυχιακό για 40 φοιτητές

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Το Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΝΕΡΟ» («MAN AND WATER»). 

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Άνθρωπος και Νερό» σε δυο κατευθύνσεις:
1. Νερό σε συνθήκες έλλειψης
2. Νερό σε συνθήκες περίσσειας

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), είναι τρία (3) εξάμηνα εκ των οποίων τα πρώτα δυο αντιστοιχούν στην θεωρητική διδασκαλία ενώ το τρίτο αφιερώνεται στην εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διατριβής.

Ο αριθμός εισακτέων κατά έτος στο Π.Μ.Σ. «Άνθρωπος και Νερό», ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε σαράντα (40) φοιτητές.

Το πρόγραμμα «Άνθρωπος και Νερό» θα λειτουργήσει μέχρι και το Ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

Τίτλος:
Άνθρωπος και Νερό / Man and Water
Γνωστικό αντικείμενο:
Θετικές Επιστήμες
Περιβαλλοντικές Επιστήμες
Επιστήμες Μηχανικών
Φορέας ΠΜΣ:
ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Πληροφορίες:

 

Περισσότερες πληροφορίες:
– Τηλ. Γραμματείας Τμήματος: 25210 60402, 60413
– email: [email protected]
– Σχετικός Σύνδεσμος

Ιστοσελίδα ΠΜΣ: