ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο δικηγόρος Δημήτρης Μουσελίμης σας ενημερώνει μέσα από το Dimosio.gr για τα θέματα που απασχολούν τους συνταξιούχους. Σήμερα, εστιάζει στο θέμα των απόμαχων της δουλειάς οι οποίοι συνεχίζουν να εργάζονται.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ.

 • Mε βάση τον νόμο 4670/2020, για τους νέους συνταξιούχους προβλέπεται η καταβολή του 70% της σύνταξης για όσο διάστημα παράλληλα εργάζονται, από 40% που προβλεπόταν με βάση τον νόμο 4387/2016. Στον ίδιο νόμο υπήρχε η πρόβλεψη για αναπροσαρμογή της σύνταξης και καταβολή του 70% και στους παλαιούς συνταξιούχους που παράλληλα εργάζονται.
 • Από 1η Μαρτίου 2022 επομένως ισχύει το ίδιο καθεστώς για όλους τους συνταξιούχους με παράλληλη εργασία, ασχέτως αν συνταξιοδοτήθηκαν πριν ή μετά τον Μάιο του 2016.
 • Οι παλαιοί συνταξιούχοι (ήδη συνταξιούχοι πριν από τον Μάιο του 2016) που παράλληλα εργάζονται και δεν το έχουν δηλώσει μέχρι σήμερα στον ΕΦΚΑ, καλούνται να το πράξουνμέχρι τις 31 Μαΐου.

 

 • Οι συνταξιούχοι, που είχαν ήδη δηλώσει την απασχόλησή τους δεν απαιτείται να την ξαναδηλώσουν.  

 

 • Όσοι δεν προσέλθουν μέχρι τις 31 Μαΐου για να δηλώσουν την παράλληλη εργασία τους αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο προστίμου ίσο με 12 συντάξεις.

 

 • Για τους συνταξιούχους που έχουν ήδη δηλώσει την παράλληλη εργασία τους, η αναπροσαρμογή της σύνταξης τους θα φανεί για πρώτη φορά στις καταβολές των συντάξεων Απριλίου (τέλος Μαρτίου).

 

Ποιες κατηγορίες συνταξιούχων συνεχίζουν να λαμβάνουν το σύνολο της σύνταξής τους ανεξαρτήτως απασχόλησης

 1. Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ εφόσον ασκούν απασχόληση υπακτέα στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ.
 2. Συνταξιούχοι με βάση τον ν. 612/1977 (σύνταξη γήρατος ειδικών κατηγοριών με αναπηρίες  που παίρνουν σύνταξη  με  4050 ημέρες ασφάλισης ως μισθωτοί ή 15 έτη ασφάλισης ως ελεύθεροι επαγγελματίες).
 3. Συνταξιούχοι γήρατος λόγω αναπηρίας του δημοσίου τομέα (πολιτικοί και στρατιωτικοί υπάλληλοι)  με αναπηρίες που παίρνουν σύνταξη γήρατος με 15 έτη ασφάλισης.(π.δ. 169/2007).
 4. Όσοι λαμβάνουν τοεξωιδρυματικό επίδομα ή το αντίστοιχο επίδομα του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 για το δημόσιο.
 5. Οι πολύτεκνοι, των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συμπλήρωση του εικοστού τετάρτου (24ου) έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.
 6. Όσοι λαμβάνουν σύνταξη από το δημόσιο πολεμικές, τιμητικές, λόγω θανάτου/αναπηρίας ένεκα της υπηρεσίας.
 7. Οι συνταξιούχοι άλλων φορέων και του Δημοσίου, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους από απασχόληση στον αγροτικό τομέα ως αγρότες, μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι και αλιείς δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.
 8. Συνταξιούχοι ψυχικά ασθενείς εφόσον η ανάληψη μισθωτής απασχόλησης ή η αυτοαπασχόληση ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης.