Αρχική Εποχικοί Θέσεις εργασίας στον Δήμο Διονύσου- Δείτε αναλυτικά στο Dimosio.gr

Θέσεις εργασίας στον Δήμο Διονύσου- Δείτε αναλυτικά στο Dimosio.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Νέες θέσεις εργασίας στον Δήμο Διονύσου, καθώς αναμένεται να υπάρξει πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, συνολικά είκοσι ένα (21) ατόµων, χρονικής διάρκειας οχτώ (8) µηνών.

Να σημειωθεί, ότι η αίτηση των υποψηφίων και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη ∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής Μέριµνας, Τµήµα Ανθρωπίνου ∆υναµικού του ∆ήµου ∆ιονύσου (τηλ επικοινωνίας 2312030627-2132030615-2132030609-2132030647) και θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση [email protected] από σήµερα 23-2-2021 µέχρι και την 24-2-2021 ώρα 14:00.

Αξίζει αναφοράς το γεγονός, ότι η αίτηση συµµετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εµφανίζεται υπογεγραµµένη, µε φυσική υπογραφή.

Δείτε εδώ αναλυτικά