Αρχική Οικονομία ΤΕΕ: 3,3 δισ. ευρώ τα πρόστιμα για 938.000 αυθαίρετα

ΤΕΕ: 3,3 δισ. ευρώ τα πρόστιμα για 938.000 αυθαίρετα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ξεπερνούν τα 3,3 δισ. ευρώ τα καταχωρημένα πρόστιμα για περισσότερα από 938.000 αυθαίρετα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) για το νόμο 4178. Η προθεσμία για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων με βάση το συγκεκριμένο νόμο λήγει στις 8 Φεβρουαρίου, αλλά πρόσφατα δόθηκε τρίμηνη παράταση καθώς η κυβέρνηση ετοιμάζει νέο σχέδιο νόμου.

Μέχρι σήμερα, πάντως, περισσότερα από 938.000 ακίνητα με αυθαιρεσίες έχουν δηλωθεί και για περισσότερα από 678.000 έχει ξεκινήσει η διαδικασία, ενώ έχουν εκδοθεί βεβαιώσεις μεταβίβασης για περίπου 1.100.000 ακίνητα με βάση τον νόμο 4178, που δίνει διέξοδο τακτοποίησης σε όλες σχεδόν τις αυθαίρετες κατασκευές.

Όσον αφορά τα έσοδα, από τα αναλυτικά στοιχεία της βάσης δεδομένων του ΤΕΕ προκύπτει ότι μέχρι 31/12/2016 τα πραγματοποιηθέντα αθροιστικά έσοδα του νόμου 4014 ανέρχονται στα 1.001.969.025 ευρώ και του νόμου 4178 ανέρχονται στα 789.420.091 ευρώ. Από τα διαθέσιμα δεδομένα προκύπτει ότι πλέον ο Ν. 4014/2011 έχει εξαντλήσει την απόδοση εσόδων τα οποία πλέον σχεδόν αποκλειστικά προέρχονται από το Ν. 4178/2013.

Από τα διαθέσιμα δεδομένα επίσης προκύπτει σχετική επιτάχυνση δηλώσεων και πληρωμών σε περιόδους λήξης προθεσμιών αλλά και σχετική κάμψη σε περιόδους που επηρεάζονται από συναφείς εξελίξεις (περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων, συζητήσεις νέων ρυθμίσεων κλπ).

Αναφορικά με την επιλογή του τρόπου πληρωμής η κατάθεση μετρητών σε κατάστημα τραπεζικού ιδρύματος είναι περίπου 87,5% ενώ το υπόλοιπο 12,5% διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά με web banking. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές είχαν ελαφρώς αυξητική τάση αλλά το διάστημα μετά την επιβολή των περιορισμών στις τραπεζικές συναλλαγές αυξήθηκαν σημαντικά έτσι ώστε οι πληρωμές μέσω web banking να ανέρχονται στο 23,7%.

Από τα αναλυτικά στοιχεία των δηλώσεων του Ν. 4178 ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα τόσο ως προς το σύνολο των δηλώσεων όσο και σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό της απογραφής, προκύπτει ότι οι περισσότερες δηλώσεις αφορούν ακίνητα στην Περιφέρεια Αττικής (251.428 ακίνητα ή ποσοστό 35,66% του συνόλου των δηλώσεων) και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (121.614 δηλώσεις ή ποσοστό 17% του συνόλου των δηλώσεων)