Σάββατο, Ιανουάριος 22, 2022
Αρχική Ετικέτες Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Ετικέτα: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Εποχικοί: 10 άτομα ειδικό επιστημονικό προσωπικό στην αρχή εξέτασης προδικαστικών προσφυγών

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πλήρωση 10 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών...

Προσλήψεις 72 μόνιμων στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Το ΑΣΕΠ προκηρύσσει την πλήρωση εβδομήντα δύο (72) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών της Αρχής Εξέτασης...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ