Στα 726,70 ευρώ ανερχόταν η μέση κύρια σύνταξη τον Σεπτέμβριο του 2020, ενώ η μέση επικουρική σύνταξη διαμορφωνόταν στα 194,37 ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος «ΗΛΙΟΣ» που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εργασίας.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία για τις συντάξεις του περασμένου μηνός το πλήθος των συνταξιούχων ανερχόταν σε  2.486.053 και το μηνιαίο ποσό εισοδήματος σε 2.258.621.399,22 ευρώ. Οι νέοι συνταξιούχοι με οριστική απόφαση σύνταξης ήταν 19.355.

Σύμφωνα με την έκθεση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΗΔΙΚΑ, τον Σεπτέμβριο του 2020 πληρώθηκαν συνολικά 4.403.293 συντάξεις, από τις οποίες οι 2.755.578 ήταν κύριες, οι 1.241.125 επικουρικές και 406.590 μερίσματα. Η μηνιαία δαπάνη που κατέβαλλαν τα ταμεία ανήλθε σε 2.283.860.423,55 € και περιλαμβάνει τις κρατήσεις φόρου, τις κρατήσεις υπέρ υγείας και ΑΚΑΓΕ.

Αναλύοντας τα δεδομένα των συντάξεων, κύριων, επικουρικών και μερισμάτων, σε κλίμακες με κριτήριο το ποσό της σύνταξης, προκύπτει ότι η πλειοψηφία των κυρίων συντάξεων βρίσκεται στο εύρος 500-1000 ευρώ. Επίσης, σημαντικό ποσοστό στις κύριες συντάξεις γήρατος (περίπου 34%) ξεπερνά τα 1.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω ανάλυση αφορά σε συντάξεις και όχι εισόδημα συνταξιούχου.

Στην κατηγορία «γήρατος» έχει συμπεριληφθεί και το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων του ΟΠΕΚΑ. Τα ποσά σε κάθε περίπτωση περιλαμβάνουν τις κρατήσεις φόρου, τις κρατήσεις υπέρ υγείας και ΑΚΑΓΕ.

Στην έκθεση αποτυπώνετα και η μηνιαία εισροή νέων συντάξεων με οριστική απόφαση συνταξιοδότησης και η δαπάνη για την καταβολή των αναδρομικών και του ποσού των συντάξεων ανά φορέα κοινωνικής ασφάλισης.  Επισημαίνεται ότι υπάρχει χρονική υστέρηση μεταξύ της έκδοσης των αποφάσεων και της ένταξης στο σύστημα πληρωμών (δηλ. τα στοιχεία που αποτυπώνονται στην έκθεση του μηνός Σεπτεμβρίου αφορούν αποφάσεις που είχαν εκδοθεί τους προηγούμενους μήνες και εκκαθαρίστηκαν τον Σεπτέμβριο).

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου, η συνολική δαπάνη των αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με οριστική απόφαση συνταξιοδότησης ανήλθε σε 85.043.714,38 ευρώ και η συνολική δαπάνη συντάξεων σε 10.521.253,73 ευρώ για την πληρωμή 19.355 συντάξεων. Αντίστοιχα, η συνολική δαπάνη των αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με τροποποιητική απόφαση συνταξιοδότησης ανέρχεται 1.476.239,61 ευρώ και η συνολική δαπάνη συντάξεων σε 1.460.119,09 ευρώ για την πληρωμή 2.549 τροποποιητικών συντάξεων.

Επιπλέον, η συνολική δαπάνη των αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με προσωρινή απόφαση συνταξιοδότησης ανέρχεται σε 6.116.796,32 ευρώ και η συνολική δαπάνη συντάξεων σε 786.977,40 ευρώ για την πληρωμή 1.916 προσωρινών συντάξεων.

Σε ό,τι αφορά τα στοιχεία για τις αναστολές συντάξεων και το ποσό αναστολής λόγω ληξιαρχικών μεταβολών (θάνατος, γάμος), τον μήνα Σεπτέμβριο διακόπηκαν 13.187 συντάξεις συνολικού ποσού 6.034.909,89 € από τις οποίες 3.185 ήταν επικουρικές (ΕΤΕΑΕΠ).

Αναφορικά με τη γεωγραφική κατανομή των συντάξεων, όπως προκύπτει ο μεγαλύτερος αριθμός συντάξεων καταβάλλεται στην Αττική (1.713.497) και την Κεντρική Μακεδονία (730.187). Ακολουθεί η Θεσσαλία με 301.036 συντάξεις και η Δυτική Ελλάδα με 253.359.

Στην Περιφέρεια Ηπείρου παρατηρείται η μεγαλύτερη τιμή (21,3%) του λόγου ποσού σύνταξης προς ΑΕΠ και ακολουθεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας με τιμή 19,3%. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με τιμή 10,3%.