Αρχική Παιδεία Συνάντηση  Γεν.Γραμματέα υπουργείου Παιδείας με φοιτητές του ΤΕΙ Αθηνών

Συνάντηση  Γεν.Γραμματέα υπουργείου Παιδείας με φοιτητές του ΤΕΙ Αθηνών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με αντιπροσωπεία φοιτητών του ΤΕΙ Αθηνών, η εγγραφή των οποίων βρίσκεται σε εκκρεμότητα, αν και  έχει εγκριθεί από την αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου, συναντήθηκε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων Γιάννης Παντής.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα ο Γεν. Γραμματεάς τόνισε πως: «Ανεξαρτήτως από την απόφαση τεσσάρων Τμημάτων του ΤΕΙ Αθηνών να προσφύγουν στο ΣτΕ, τα εν λόγω Ιδρύματα οφείλουν να εγγράψουν τους μετεγγραφέντες φοιτητές, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση. Τα Ιδρύματα που δεν έχουν ολοκληρώσει τις εγγραφές των μετεγγραφομένων  οφείλουν να τις ολοκληρώσουν εντός της εβδομάδος.  Η μη συμμόρφωση τους καθυστερεί τους φοιτητές, οι οποίοι έχουν ήδη χάσει την εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου και βρίσκονται σε μεγάλη αβεβαιότητα».

Στόχος του Υπουργείου όπως πρόσθεσε Γιάννης Παντής  παραμένει η «μείωση της φοιτητικής διαρροής και η παροχή της δυνατότητας φοίτησης σε όσο το δυνατόν περισσότερους φοιτητές, σε μία εποχή που τα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα έχουν διογκωθεί λόγω της κρίσης». Υπογράμμισε ακόμα ότι το  Υπουργείο θα λάβει υπόψη τις «αιτιάσεις των Ιδρυμάτων για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, ώστε να μην ανακύψουν αντίστοιχα προβλήματα».

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου επέδειξε στην αντιπροσωπεία την εγκύκλιο που απεστάλη σήμερα προς ΑΕΙ και ΑΕΑ με θέμα «Σχετικά με την Ολοκλήρωση διαδικασιών Μεταγραφών για το Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017».